Wypowiadając słowa życia

Wypowiadając słowa życia

6 dni

Słowa, słowa, słowa, słowa z mocą! Słowa, które budują i słowa, które niszczą. Słowa dające życie i słowa przynoszące śmierć. Wybór należy do nas. Przyjrzyjmy się mocy tkwiącej w wypowiadanych przez nas słowach.

Wydawca

Dziękujemy Roxanne Parks za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.roxanneparks.com/home.html

O wydawcy

Ukończono ponad 100000