Jak kochać ludzi, z którymi się nie zgadzasz

Jak kochać ludzi, z którymi się nie zgadzasz

5 dni

Na świecie żyje 8 miliardów ludzi i nie ma żadnej osoby, która zgadzałaby się z tobą na każdy temat. Nasz pogląd na niesprawiedliwość społeczną, politykę, bieżące wydarzenia i religię jest unikalny. Ale nawet w sprawach, w których się nie zgadzamy, możemy i powinniśmy znaleźć wspólny język. W tym 5-dniowym planie dowiesz się, jak kochać, szanować i utożsamiać się uczuciowo z ludźmi, głosząc prawdę w łasce i łagodności.

Wydawca

Ten plan biblijny został stworzony i udostępniony przez YouVersion.

O wydawcy

Ukończono ponad 250000