Velsignet

Dag 1 av 7 • Dagens lesing

Andakt
"Pris Herren"Pris Herren! I disse to ordene ligger den mektige starten og grunnmuren til et velsignet liv. Utgangspunktet er å vite hvem Gud er og lovprise ham.Lovprisning er alltid der det begynner. Det betyr takknemlighet - det er derfor vi ber bordbønn før et måltid og starter gudstjenesten med lovsang. Jesus begynte å takke Gud før Lasarus var reist fra de døde og før Gud delte Rødehavet lovpriste Moses Herren. Menneskenaturen liker å vente til etter at svaret er kommet, men velsignelse starter med lovprisning. Guds ord sier: "Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang!" (Salme 100,4). Men å lovprise Herren er ikke begrenset til å synge noen få sanger en gang i uken under gudstjenesten. Tilbedelse er en livsstil som omfavner alle områdene i livet.Du kan lovprise Gud på hvilket som helst tidspunkt av dagen, syv dager i uken - i bilen, i dusjen eller midt på natten. Det handler ikke om å synge en spesiell salme eller å lese opp en bønn - det handler om en relasjon med din himmelske Far som elsker deg og bryr seg om deg. Folk har ulike tanker om hvordan Gud er og de kommuniserer med ham basert på disse oppfatningene. De som tror han er streng og stram holder avstand til ham. Andre, som ser på ham som formell og stiv, nærmer seg ham vanligvis på samme måte. Men de som kjenner ham som Far og Venn nyter velsignelsen av en nær, intim relasjon med ham - der du kan påkalle ham når som helst. Uansett hvilken situasjon du er i, er du aldri alene.Omstendigheter kan begynne å endre seg når du begynner å lovprise Gud. Ikke bare setter lovprisning Gud i fokus, men det gjør også at du ser ting fra et helt nytt perspektiv.Å lovprise Gud er mer enn et ritual eller en engangshendelse. Det er en livsstil i tilbedelse - det gjør deg i stand til å fokusere på Gud, og det endrer perspektivet ditt på omstendighetene rundt deg. Så gå i dag i det kallet Gud har gitt deg med denne erklæringen som fundamentet ditt:"Pris Herren!"