Å daglig søke Guds hjerte - visdom

Å daglig søke Guds hjerte - visdom

5 dager

Å daglig søke Guds hjerte er en femdagers bibelleseplan ment til å oppmuntre, utfordre og hjelpe oss i dagliglivet. Som Boyd Bailey sa: "Søk Ham selv når du ikke føler for det eller når du er for opptatt, og Han vil belønne trofastheten din". Bibelen sier: "Salige er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte" (Salme 119,2).

Utgiver

Vi vil takke Boyd Bailey hos Wisdom Hunters for å tilveiebringe denne leseplanen. For mer informasjon, besøk: https://www.wisdomhunters.com/

Om utgiver

Mer enn 250000 fullførte