Å leve etter Ånden: Andakter av John Piper

Å leve etter Ånden: Andakter av John Piper

7 dager

7 andakter fra John Piper om den hellige Ånd

Utgiver

Vi vil gjerne takke John Piper og Desiring God for at de gjør denne leseplanen tilgjengelig for oss. For mer informasjon, gå til: http://www.desiringgod.org/

Om utgiver

Mer enn 250000 fullførte