Guds plan for ditt liv

Guds plan for ditt liv

6 dager

Hva er Guds plan for ditt liv? Som etterfølgere av Kristus er det et av de vanligste spørsmålene vi har. Men hvis vi er ærlige kan ideén om Guds plan for våre liv være litt overveldende. I løpet av denne 6-dagers bibelplanen vil vi lære at Guds plan ikke er så komplisert som vi ofte tenker, men at den er langt bedre enn vi kan forestille oss.

Utgiver

Vi vil takke Switch som er en kirketjeneste i Life.Church for å tilveiebringe denne planen. For mer informasjon, besøk: www.life.Church

Om utgiver

Mer enn 250000 fullførte