Å be med Bibelen i krisetider

Dag 1 av 6 • Dagens lesing

Andakt

Fadervår når livet er vanskelig


Bønn er språket vi bruker når vi snakker med Gud. Dette har mennesker holdt på med til alle tider. Bønn har også vært et viktig diskusjonstema. Hvordan skal vi egentlig be? I Lukas 11,2 introduseres teksten om Fadervår med et spørsmål. En av disiplene sa til Jesus: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.»


Jesus advarer mot å bruke mange ord, eller å bruke bønn for å fremheve seg selv og sin egen prektighet. Jesus viser oss bønnens enkelhet. En bønn krever ikke mystiske bevegelser eller riktige eller hemmelige ord. En bønn er et enkelt språk til Gud som «allerede vet hva vi trenger, før dere ber han om det». Flere av oss har kanskje erfart at det er noen som kjenner oss så godt at de vet hva vi trenger før vi finner ordene til å si det selv. Akkurat slik er Gud.
I dag er vi stille og kjenner på ordene i bønnen Jesus lærte oss:


Vår Far i himmelen!

Det er fint at du er i himmelen Gud. Da tror jeg du har god oversikt. Du som kjenner våre liv og alt vi gleder oss over og alt vi er redde for – det er deg vi ber til.


La navnet ditt helliges.

Hjelp oss midt i alt vi ikke forstår å lovprise din storhet. Gi oss kraft til å dele kjærlighetens mange gaver slik at mennesker kan kjenne din hellighet.


La riket det ditt komme.

Det er så mange som har makt, Gud. Og ikke alle har visdommen og kjærligheten som deg. Vær en kraft Gud mot de som utnytter makt og truer menneskers rettigheter. Vær myndig, Gud, mot blindhet og ansvarsfraskrivelse. Du som brettet ut dine hender på et kors for å favne jorden. La kjærlighetens og godhetens rike vinne plass i vår verden.


La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Ikke slipp oss, Gud. Ikke gi oss opp eller vend deg bort. La nåden og gleden få feste i våre liv og la rettferdighet blomstre og spre seg som en vakker hage over jorden.


Gi oss i dag vårt daglige brød.

Se til de som går sultne gjennom dagen. Hjelp de som har mye til å dele av jordens rikdom.


Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Takk for nåden og tilgivelsen. Hjelp oss i dag å være rause med tilgivelsen så vi kan bygge våre samfunn på sannhet og forsoning.


Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

Det er mye som truer våre liv Gud. Gjør oss mest redde for å svikte deg og vår neste.

 


For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen