Oswald Chambers: Glede - styrke i Herren

Andakt
Glede betyr perfekt oppfyllelse av det jeg ble skapt for og gjenopprettet til, ikke at det jeg gjør blir vellykket. Vår Herres glede lå i å gjøre det Faderen sendte Ham for å gjøre. Vi må alle finne vår plass i livet og åndelig sett finner vi den når vi mottar vår tjeneste fra Herren. For å kunne gjøre dette må vi ha hatt fellesskap med Jesus - vi må kjenne Ham som mer enn en personlig Frelser. Har jeg mottatt en tjeneste fra Herren? I så fall må jeg være trofast mot den og kun leve for å fullføre den tjenesten.Herre, jeg kommer til Deg. Gi meg nådig av Ditt liv, inntil min argumentasjon, fantasi og tale helt og fullt er av Deg. Hvor storartet Du har fornyet min ånd og gjenopprettet gleden over Din frelse for meg!Refleksjonsspørsmål: Hva er min åndelige plass? Hva gjør jeg som bare jeg kan gjøre? Hva er min tjeneste fra Herren? Er jeg trofast mot den? På hvilken måte er livet mitt dyrebart for Jesus?Sitater er hentet fra "Called of God" og "Knocking at God’s Door", © Discovery House Publishers