Bedre sammen

Bedre sammen

24 dager

Det er ikke mulig at du kan være alt det Gud ønsker at du skal være, og oppfylle hensikten med at du ble plassert her på jorden, uten hjelp. Vi trenger hverandre og vi tilhører hverandre i Kristi kropp! I denne leseplanen forklarer pastor Rick hvordan vi kan leve livet i relasjoner med andre mennesker.

Utgiver

Andaktene er © 2015 av Rick Warren. Alle rettigheter reservert. Brukt med tillatelse. For mer informasjon, vennligst gå til: www.rickwarren.org

Om utgiver

Mer enn 250000 fullførte