Wie U zegt wie ik ben – deel 1

Overdenking

God zei tegen Jozua: “Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.” God belooft ons dat Hij ons nooit alleen zal laten. 


Wat betekent het dat God ons niet in de steek zal laten? Het betekent dat God ons nooit achter zal laten of ons op zal geven. God geeft ons nooit op, er is niks wat wij kunnen doen waardoor God ons in de steek zou laten. 


God beloofde Jozua dat Hij altijd met hem mee zou gaan. En dat is precies wat er gebeurde. God was met Jozua en de Israëlieten toen ze het beloofde land binnen gingen. God zorgde ervoor dat de Jordaan stopte met stromen zodat ze konden oversteken. God liet de hoge muren van de stad Jericho vallen. God liet de zon stil staan tijdens een gevecht en versloeg de vijand met hagelstenen. God bleef trouw aan zijn belofte aan Jozua. 


God doet dezelfde beloften aan jou en mij en God blijft trouw aan die beloften! Ik ben niet alleen. 


Lees de verzen van vandaag en ontdek meer over het verhaal van Jozua.