Wie U zegt wie ik ben – deel 1

Overdenking

Vragen stellen is een goede manier om nieuwe dingen te leren en de discipelen stelden veel vragen aan Jezus. 

Ze vroegen: “Wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God?” Ze hadden waarschijnlijk verwacht dat Jezus de naam van iemand zou noemen die heel belangrijk was. Jezus deed dit niet; Hij riep een kind naar Zich toe en zei: “Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie niet veranderen en gaan geloven als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Mensen die net zo willen zijn als een kind, zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van God. En als je gastvrij bent voor een kind omdat je bij Mij hoort, ben je eigenlijk gastvrij voor Mij.” 

Jezus bleef de discipelen dingen leren, beantwoordde hun vragen en soms leerde Hij hun dezelfde lessen opnieuw en opnieuw, misschien wel omdat het belangrijke lessen waren om te leren! Op een dag brachten mensen hun kinderen bij Jezus. Ze wilden dat Hij hun kinderen de handen op zou leggen en voor ze zou bidden. Maar de discipelen hielden ze tegen en zeiden: “Nee jullie kunnen Jezus nu niet lastigvallen, ga maar weer weg.” 

Jezus zei: “Laat die kinderen met rust. Laat ze naar Mij toe komen en houd ze niet tegen!” Nogmaals hielp Jezus hen herinneren aan de les die Hij hen eerder had geleerd: “Want het koninkrijk van God is voor mensen zoals zij.”

Jezus zegende de kinderen en reisde daarna verder. 

Jezus liet zien hoe belangrijk kinderen zijn en dat het niet uitmaakt hoe oud je bent. Je kunt altijd een kind van God zijn. Zeg het maar: "Ik ben een kind van God." 

Lees over Jezus en zijn discipelen in de verzen van vandaag.