Wie U zegt wie ik ben – deel 1

Overdenking

Jozua werd na Mozes de leider van het volk Israël. Jozua zou Gods mensen het beloofde land inleiden. Het land dat God voor hen had bestemd.

Bijna 40 jaar daarvoor had Mozes 12 spionnen vooruitgestuurd om het land te verkennen. Toen ze verslag uitbrachten, vertelden de meesten dat ze enorm hoge muren waren tegengekomen en reuzen die zo groot waren dat er geen mogelijkheden waren om hen te verslaan. De mensen waren bang! Jozua en Kaleb waren ook onder de 12 spionnen, maar hun verslag was anders. Jozua zei: “Met Gods hulp kunnen we het zeker doen!”

God is met ons, maar dat betekent niet dat er nooit moeilijke of enge dingen komen. Sommige van de beste dingen zijn soms moeilijk of eng. Bijvoorbeeld op een nieuwe school starten, naar de tandarts gaan, iets dappers doen of een nieuwe vriend maken. Soms voelen we ons bang, niet wetende wat er gaat komen. 

Net als Jozua, kunnen we erop vertrouwen dat we het met Gods hulp kunnen doen! We hoeven niet bang te zijn. God sprak tot Jozua: “Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.” Wat we ook tegenkomen, we hoeven het niet alleen te doen – God is met ons. We kunnen sterk zijn! We kunnen dapper zijn! Waar we onze voet ook neerzetten, God is overal met ons. 

Lees de verzen van vandaag om iets van Jozua’s verhaal te zien!