Wie U zegt wie ik ben – deel 1

Overdenking

In de Bijbel lezen we dat Jezus aan zijn volgelingen vertelt wie Hij is. Hij zegt verschillende dingen beginnend met “Ik ben”. 


“Ik ben het brood dat leven geeft.”


“Ik ben het licht van de wereld.”


“Ik ben de goede herder.”


“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”


“Ik ben de wijnstok."


Wanneer Jezus zegt, “IK BEN”, verklaart Hij de waarheid over wie Hij is.

In de Bijbel lezen we ook over wie God zegt wie wij zijn en we kunnen onze eigen “IK BEN” verklaringen uitspreken! 


“Ik ben uitgekozen.”


“Ik ben niet alleen.”


“Ik ben een kind van God.”


“Ik ben vergeven.”


“Ik ben vrij.”


“Ik ben gevonden.”


“Ik ben een nieuwe schepping.”


“Ik ben levend met Christus.”


“Ik ben Gods vakwerk.”


Lees de verzen van vandaag om te zien wie God zegt wie Hij is en dat God zegt dat jij uitgekozen bent.