Wie U zegt wie ik ben – deel 1

Overdenking

Gods Woord zegt dat wij niet alleen zijn. Jezus beloofde ons dat de Heilige Geest altijd bij ons zal zijn. Voordat Jezus naar zijn Vader in de hemel ging, sprak Hij met zijn discipelen. Hij instrueerde zijn discipelen om anderen over Hem te vertellen. Jezus zei: “En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN  alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” 


De Heilige Geest is altijd bij ons, waar we ook heen gaan en wat we ook maar meemaken. Als we weten dat God met ons is en dat we niet alleen zijn, kunnen we elke uitdaging aan. Wij kunnen Gods vrede en geborgenheid ervaren omdat we weten dat we niet alleen zijn. Ik ben wie God zegt dat ik ben, en Hij zegt dat ik niet alleen ben. 


Lees de verzen van vandaag en ontdek de laatste woorden die Jezus zei voordat Hij naar de hemel ging.