Dagelijks Getuigen Zijn Van Jezus Is Mogelijk!

Overdenking

Door liefde gedreven

Mattheüs 22 spreekt over het belang van het liefhebben van God en je naaste. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Waardoor laten wij ons leiden? Door onze menselijke, of door onze geestelijke ogen? Als we ons door onze geestelijke ogen laten leiden, gaan we zien wat Jezus ziet. We gaan mensen en situaties zien zoals Jezus ze ziet. En dan kun je door Zijn liefde heen gaan handelen, door liefde gedreven.

Ik zag regelmatig bij mij in de buurt een oudere mevrouw met haar zoontje, fietsend op een heel oude fiets. De vrouw viel mij op, omdat ze erg oude kleding droeg, een felkleurig Unoxmutsje op haar hoofd had en een te grote en ouderwetse bril. Eerlijk gezegd dacht ik dan: “Het zal je moeder maar zijn!” Tot ik op een dag een vrouw zag lopen met krukken. Ik liep op haar af en vroeg waarom ze met een kruk liep. Ze vertelde dat ze met de fiets was gevallen en haar been gebroken had, waardoor ze nu veel pijn had. Terwijl ik luisterde en haar aankeek, voelde ik in mij een enorme liefde en bewogenheid voor haar naar boven komen en ik bood haar aan om voor haar te bidden. Na instemming bad ik voor genezing van haar been en God deed een wonder! De vrouw pakte haar kruk in haar hand en liep zonder enige pijn verder. 

Blij over het wonder liep ik toch enigszins geschrokken naar huis. Ik besefte dat het de vrouw was met het Unoxmutsje, over wie ik vaak oordelend gedacht had. Die dag had ik naar haar gekeken met de ogen van Jezus, waar ik eerder keek met mijn menselijke ogen. Ik leerde om mij dagelijks te laten vullen met Gods liefde en Zijn Geest. Zijn liefde in mij maakt dat ik een ander lief kan hebben. 2 Korinthe 5:14 zegt dat de liefde van Jezus ons dringt, zij vraagt onze aandacht. Zij duwt ons de goede kant op, waardoor we niet meer voor onszelf willen leven. Je kunt je naaste pas echt liefhebben als je Zijn liefde voor jou onvoorwaardelijk omarmt. 

Herken jij jezelf in mijn verhaal? Hoe kijk jij naar anderen en (be)oordeel jij hen?

Bid met mij: Leer mij te leven vanuit liefde, door Uw liefde voor mezelf toe te laten om zo anderen lief te kunnen hebben, zoals U hen liefheeft.