Johannes 3:16

Johannes 3:16 HTB

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
HTB: Het Boek
Delen

Johannes 3:16

Delen