Dagelijks Getuigen Zijn Van Jezus Is Mogelijk!

Overdenking

Durf jij naar jezelf te kijken?

In Genesis 1 staat dat jij gemaakt bent naar Gods beeld en gelijkenis! Hij woont door Zijn geest in jou! Daarnaast geeft Genesis 1 de opdracht om te heersen en te regeren over de aarde en Hem daarin te weerspiegelen. Zijn koningschap is aan jou gegeven! Hij noemt jou Zijn zoon en dochter. Dat is geweldig nieuws! Als erfgenaam van de Vader heb jij alle middelen, wijsheid, autoriteit en kracht gekregen. De volle potentie van het Hemels Koninkrijk is al in jou. Hij gelooft in jou! Hij heeft jou uitgekozen om Hem te vertegenwoordigen in relatie tot anderen! 

Ik nam heel bewust het besluit om dagelijks te laten zien dat Jezus het antwoord is op al onze vragen. Ik kreeg diepe en eerlijke gesprekken met collega’s. Ik vroeg op de fiets, onderweg naar het werk, of de Heer mij open deuren wilde geven om van Hem te getuigen. Collega’s kwamen steeds vaker met vragen naar mij toe en het leek wel of ik steeds duidelijker Gods antwoorden in situaties begon te herkennen. Het dagelijks getuigen van Hem door serieuze gesprekken, grappen te maken en mijn positieve houding naar mensen toe begon op te vallen. Ik werd daarvoor gewaardeerd en herkend op mijn werk. Mensen gaven mij complimenten, omdat ze mij ‘normaal’ vonden en daardoor een heel ander beeld van God en van de kerk kregen dan ze oorspronkelijk hadden. Ik merkte dat ik Jezus vooral liet zien door wie ik was in alles wat ik deed. Dat was spontaan, ontspannen, heel natuurlijk en authentiek. En dat sloeg aan bij mensen om me heen!

Jezus zegt in Mattheüs 5:14 dat wij het licht in de wereld zijn. We moeten ons licht niet verstoppen, maar zoals Jesaja 60:1 zegt: Sta op en schitter! 

Ook jij bent een licht in deze wereld. Wil jij ook actief gaan bewegen? Dan zullen mensen automatisch Jezus in jou zien en kunnen ze door jou heen een ware ontmoeting met Hem hebben.

Durf jij te geloven en aan te nemen dat God jou heeft gemaakt om tot zegen van de ander te zijn?

Durf jij te geloven dat God jou op jouw unieke manier kan en wil gebruiken, zonder jezelf met anderen te vergelijken?

Vraag God: “Hoe kan ik morgen een licht voor de mensen om me heen zijn en U vertegenwoordigen op de manier zoals U mij gemaakt heeft?”