Dagelijks Getuigen Zijn Van Jezus Is Mogelijk!

Dag 5 van 9 • Lezing van vandaag

Overdenking

Vanuit liefde bewogen-2

Gisteren vertelde ik over mijn ervaring met de verdachte in de verhoorkamer. God liet me zien dat Hij van deze man hield! Enigszins overmand door deze gedachte en dit gevoel diep vanbinnen, koos ik ervoor om te vertellen over wat God in mijn leven gedaan had en liet hem merken dat ik bewogen met hem was. Ineens zei ik: “Jij hebt Jezus nodig!” Het floepte er eigenlijk zomaar uit. Ik vroeg daarop of ik voor hem mocht bidden. Tijdens het gebed liepen de tranen over zijn wangen. Met zijn betraand gezicht bedankte hij mij. Ik hield de verklaring vast en vroeg: “Wat doen we hiermee?” “Ik wil een nieuwe verklaring afleggen”, zei hij. Vervolgens bekende hij al de door hem gepleegde strafbare feiten in zijn nieuwe verklaring. We namen afscheid en ik stelde hem in vrijheid, zodat hij zijn weg van het politiebureau naar huis weer kon vervolgen. Ik had hem laten zien dat God hem echte vrijheid wilde geven. Ik besefte dat God mij had geholpen door met Zijn ogen en met ontferming naar de man te kijken, zodat ik het waardevolle individu zag in plaats van het stereotype verdachte. 

Met ‘ontferming bewogen’ betekent eigenlijk diep innerlijk bewogen vanuit de liefde die God in jou gelegd heeft. Dit innerlijke is de plek in je buik waar je de kriebels voelt als je zenuwachtig of gespannen bent. De plek waar je diepe gevoelens tevoorschijn komen.

We lazen eerder in Lukas 10 het verhaal van iemand die halfdood langs de weg ligt. Tot tweemaal toe lopen mannen die God dienen, de halfdode man voorbij. Hoe kan dat? Ze sluiten hun hart af, ze durven het gevoel dat God op hun hart legt, niet toe te laten. Willen ze zich ‘heilig’ houden door deze man niet aan te raken? Of laten ze zich leiden door angst of anderszins? Dan loopt er een man voorbij die qua afkomst een afkeer heeft van de halfdode man. Hij loopt er naartoe en helpt de man. Hij durft over zijn eigen vooroordelen en schaamte heen te stappen en de nood te zien die er is. Het kost hem tijd, het kost hem geld en hij neemt risico. Maar hij doet het! Jezus zegt dat jij de naaste bent voor die persoon in nood.

Vraag God: “Papa God, heb ik mijn hart verhard voor situaties of mensen?”

Bid samen met mij: “Papa, help mij om U echt te vertrouwen en help mij om kind te zijn bij U. Zodat ik Uw leiding zal volgen.”