Dagelijks Getuigen Zijn Van Jezus Is Mogelijk!

Dag 4 van 9 • Lezing van vandaag

Overdenking

Vanuit ontferming bewogen-1

In Lukas 10 lees je dat een man met ontferming bewogen was. Deze man was een Samaritaan. Hij zette zijn agenda opzij en nam de tijd om voor een andere man te zorgen die beroofd en halfdood achtergelaten was. Hij zette deze verwonde man op zijn ezel en bracht hem naar een plaats waar hij verzorgd kon worden. Deze Samaritaan bewoog, handelde, vanuit ontferming. Op die manier liet de Samaritaan de liefde van Jezus zien. Zo zijn er ook veel situaties in ons dagelijks leven waarin wij de liefde van de Heer kunnen laten zien, Zijn licht kunnen laten schijnen, door ontferming heen.

Daar zat ik in de verhoorkamer met een verdachte tegenover mij. Mijn taak was om een verhoor af te nemen over het misdrijf, in de nacht ervoor gepleegd. Hij legde zijn verklaring af. Het was duidelijk een valse verklaring. Opnieuw ging ik zitten en keek de man recht in zijn ogen aan om hem daarmee te confronteren. Toen ik de man aankeek, gebeurde er iets onverwachts. Ik werd vervuld met medeleven. Het was alsof ik door het etiketje ‘verdachte’ heen keek en een gebroken man zag. God hield van deze man! 

Herken jij het gevoel van bewogenheid hebben voor iets of iemand?

Bid samen met mij: “Heer vul mijn hart met Uw hart, zodat ik kan kijken met Uw ogen en voelen met Uw hart en ga bewegen vanuit Uw bewogenheid. Help mij om altijd op U te zien en niet op mijn situatie of gemoedstoestand.