Dagelijks Getuigen Zijn Van Jezus Is Mogelijk!

Overdenking

Jij bent van invloed

Het wonder aan het kruis heeft de hele koers van de mensheid veranderd. Hierdoor kunnen wij leven vanuit een open hemel in directe verbinding met God de Vader. We kunnen nu als Zijn kinderen de hemelse antwoorden brengen in onze dagelijkse situaties en ontmoetingen. Dit zijn meestal heel gewone en eenvoudige, alledaagse momenten. Ontmoetingen met heel ‘gewone’ mensen. Zoals jij en ik. De Geest van God Die in Jezus is en Hem uit de dood liet opstaan, leeft ook in jou! Jezus wandelde hier op aarde en liet zien hoe je vanuit Gods aanwezigheid kunt wandelen en handelen. Net zoals Jezus in de Vader was, en de Vader in Jezus, zo wil Hij dat jij in de Vader bent, zodat Hij door jou heen kan werken. Het resultaat hiervan is dat we dezelfde werken zullen doen als Jezus, en zelfs meer dan dat. Ongeacht jouw achtergrond, geslacht, werk of opleiding. 

De confrontatie met de ‘ik-gerichte’ maatschappij, mensen die in hun eigen ‘bubbel’ leven, liet mij inzien hoe bevoorrecht ik als zoon van God was. Hoe ‘goed’ ik het eigenlijk had. Tegelijkertijd voelde ik mij onbekwaam, angstig, niet goed genoeg en onzeker om Hem als zoon te vertegenwoordigen. Het maakte mij klein en bracht mij aan de voeten van Jezus. Daar riep ik het, vanuit gebrokenheid, uit: “Jezus, ik ben het niet waard, ik weet te weinig van Uw Woord en leef niet dicht genoeg in relatie met U. HELP MIJ!” Het maakte dat ik meer op Hem ging vertrouwen en meer ging leven vanuit een intieme relatie met Hem. Het was Hij, Die de ogen en oren van mijn hart opende. Ik begon Hem meer te zien, zodat ik Zijn Evangelie automatisch meer ging uitleven.

Bid samen met mij: ”Heer Jezus, help mij om door Uw ogen te kijken naar situaties en mensen. Help mij om mezelf – in vertrouwen – dagelijks als kind aan U over te geven. Vul mij met Uw liefde zodat ik telkens iets daarvan mag achterlaten op de plekken waar ik kom.”