Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

EXTRA – EEUWIG LEVEN


De uitdrukking eeuwig leven komt maar liefst zeven keer voor in dit hoofdstuk. Ook in de vorige hoofdstukken en in de andere evangeliën is de uitdrukking al regelmatig genoemd. Het bekendste vers met deze uitdrukking is natuurlijk Johannes 3:16: als je gelooft in Jezus Christus ga je niet verloren maar krijg je eeuwig leven. 


Maar Johannes gebruikt eeuwig leven niet alleen om het leven na dit leven aan te duiden. Sterker nog, hij wil juist benadrukken dat het gaat om een ander soort leven dat je nu al kunt bezitten. Niet het aardse, materialistische leven van brood en water dat je dag na dag weer tot je moet nemen, maar een hemels, geestelijk leven dat echte vervulling geeft. Kijk bijvoorbeeld eens hoe hij dat beschrijft in hoofdstuk 7:37-38.


De bron van dat eeuwige leven komt al in de eerste verzen van Johannes naar voren: afkomstig van het Woord dat God zelf was, zonder wie niets kan bestaan (hoofdstuk 1:1-4). En in het laatste deel (hoofdstuk 17:3) staat een heldere omschrijving: eeuwig leven is God en Jezus Christus kennen. En dat kan hier en nu beginnen!


Vragen


1. Wat valt je op bij de zeven keer dat eeuwig leven in dit hoofdstuk genoemd wordt?


2. Wat is de sleutel tot eeuwig leven?


3. Bespreek de songtekst van Who wants to live forever? (Queen, 1986, te vinden via www.songteksten.nl). Wat zouden ze met die titel bedoelen?