Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

WAAR


Het schijnt dat je, om iets te leren, het minstens zeven keer moet horen en toepassen. Misschien is het daarom dat Jezus opnieuw uitgebreid ingaat op de vraag wie Hij is. Als eerste door een gebeurtenis heen – een vrouw die tegen de verwachting in niet wordt veroordeeld. En vervolgens in een stevig gesprek met de farizeeën, waarin Hij nieuwe beelden gebruikt om zichzelf mee te vergelijken: licht, waarheid en vrijheid. Niet gek dat het twee keer bijna uit de hand loopt in dit hoofdstuk. Jezus lijkt écht te geloven dat Hij God is!


Vragen


1. Wat is het revolutionaire aan Jezus’ aanpak van de situatie met de vrouw? Wat denk je dat zij heeft gedaan met Jezus’ opdracht in vers 11?


2. Bespreek de uitdrukking ‘de waarheid zal u bevrijden.’ (vs 32) Heb je voorbeelden uit je eigen leven waarin dat is gebeurd?


3. Hoe kun je waarheid overdragen aan de mensen in je omgeving?