Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

ZO VADER ZO ZOON


Een taboekiller, die Jezus. In het bekende bad Betzata (ook wel bekend als Bethesda) steekt Hij min of meer openlijk de draak met het bijgeloof van de mensen in het genezende water, en vervolgens toont Hij zijn macht door te genezen – op de sabbat! Pure blasfemie in de ogen van veel vrome volksgenoten. Maar het blijkt de aanleiding voor een identiteitsverklaring: ‘Ik doe alleen wat Ik de Vader zie doen.’ En opnieuw blijkt de schrijver Johannes vooral een punt te willen maken: Jezus is de Christus, de gezondene en de gezalfde – de Zoon van God.


Vragen


1. In hoeverre geldt ook voor jou ‘zo Vader, zo zoon (of dochter)’? 


2. Waarom doorbreekt Jezus het taboe van de sabbat?


3. Welke ‘taboes’ of heilige huisjes zie jij die nog doorbroken zouden moeten worden?