Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

EXTRA: IN HET BEGIN


In het begin… Net als Genesis begint dit Bijbelboek met een scheppingsverhaal. Op allerlei manieren legt de schrijver Johannes een verband met Genesis. Hij gebruikt bijvoorbeeld net als in Genesis het beeld van licht en duisternis. Net als in Genesis is een mens het middelpunt van het verhaal. En in de uitdrukking ‘Woord’ uit dit hoofdstuk herken je in Genesis het zinnetje ‘God zei…’ waarmee elke scheppingsdag begint. 


Het klinkt bekend, en toch is het anders. Niet alleen omdat Johannes alvast vermeldt dat de mens het Woord – God zelf - niet wilde ontvangen. Het is vooral anders omdat Johannes op een subtiele manier de kern van het verhaal omdraait. Je zou kunnen zeggen: in Genesis staat de schijnwerper op de schepping, maar in Johannes staat de schijnwerper op de Schepper. De mens in Genesis is een beeld van God, een afdruk van het origineel. Maar in Johannes is de Mens die op aarde komt is het Origineel zelf. Goed, waarachtig, groots – in eigen Persoon.


En daarmee is het duidelijk dat Johannes niet slechts een oud verhaal herhaalt. Hij beschrijft een nieuw begin van het verhaal van God met mensen, zodat ze Hem voor eens en voor altijd zullen kennen (vers 18).


Vragen


1. Welke overeenkomsten en verschillen zie je nog meer?


2. Welke beelden en beschrijvingen van God vind je in dit hoofdstuk? 


3. In hoeverre sluiten die aan bij jouw beeld van God?