Hij Die Ons Beloofd Is

Overdenking

Overwinnende kracht 

Het Licht van de wereld kwam naar deze aarde in de meest nederige vorm, als een baby die in een kribbe werd gelegd. Hoewel engelen zongen om Zijn komst te vergezellen en herders renden om Hem te kunnen zien, wisten de inwoners van de stad Bethlehem niet dat de Vredevorst was gekomen.

Maar toen het Licht van de wereld de duisternis overwon, was het voor iedereen volledig zichtbaar. Het Romeinse Rijk, de religieuze Joodse elite en   tienduizenden Joden die allemaal in de stad Jeruzalem waren vanwege het Paasfeest. Jezus moest   voor het gerecht komen, werd gegeseld en in het openbaar terecht gesteld. Te   midden van geestelijke en fysieke duisternis (Lucas 23:45-46) gaf Jezus vrijwillig Zijn leven en verbrak Hij de macht van de zonde.

Jezus was niet gekomen om Zichzelf te redden, maar om de wereld te redden. Aan een kruis op de top van de berg Golgotha, werd de overwinning behaald! Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel in de tempel waardoor iedereen toegang had tot Gods aanwezigheid. Op dat moment zag en erkende zelfs de centurion de kracht van God in de dood van Jezus, zeggende: “Deze man was werkelijk de Zoon van God!” (Mattheüs 27:54)

Na drie dagen, zoals Hij had gezegd, stond Hij op uit de dood! Zijn opstanding verklaarde niet alleen dat Hij had gezegevierd over zonde maar over het graf! De dood is voor altijd verslagen en nu kunnen we Jesaja 25:9 nazeggen:

“Dit is onze God, op wie wij vertrouwden en op wie wij wachtten. Hij is gekomen ons te redden, laat ons daarom blij zijn over onze bevrijding.”

Onze geweldige God heeft overwonnen en door de geboorte, de dood en de opstanding van Jezus, redding aangeboden aan alle mensen. Dit is de boodschap van Kerst. Dit is waarom het Licht is gekomen. Zodat de duisternis en de dood niet langer over ons konden heersen. Door Christus zijn wij vergeven!

Welke zonden heeft Jezus in jouw leven overwonnen? Heb jij iemand verteld   over Zijn overwinnende kracht?