Hij Die Ons Beloofd Is

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Uit de duisternis 

Heb je ooit weleens helemaal in het donker gezeten? Stel je eens voor dat je zonder licht vast zit op een plek omringt door mensen. Opeens hoor je een uitroep, een hoopvol geluid; licht is onderweg, het komt eraan! Hoe zou je je op dat moment voelen?

Jesaja 9:1 zegt:

“Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan.” 

In de profetie van Jesaja, die 700 jaar voor de geboorte van Jezus werd uitgesproken, is Jezus het Licht. Lucas 1 laat de voorbereidingen zien die   gedaan werden voor Zijn komst. Met Elizabeth, die in haar jonge jaren nooit kinderen heeft kunnen krijgen, vroeg Zacharias God om iets wat gezien zijn hoge leeftijd onmogelijk leek: namelijk een kind. God stuurde Gabriël, niet om een gebed te verhoren, maar om een wonder aan te kondigen. De Heer had geantwoord, en met een veel groter plan. Het wonderkind van Zacharias zou het volk voorbereiden op de komst van het Licht.

Dit kind was niet vernoemd naar zijn aardse vader, maar naar zijn Hemelse Vader. De naam Johannes betekent God is genadig en door zijn leven werd Gods genade door Jezus aangekondigd aan mensen overal.

Ook al kwam de engel Gabriël zelf, Zacharias had moeite om het te geloven. Hij vroeg zich af of zijn leeftijd en de omstandigheden in de weg zouden kunnen staan en of die konden worden overwonnen.

Als teken van Gods kracht, raakte Zacharias door de engel Gabriël sprakeloos. Totdat de woorden van God werkelijkheid waren geworden en het kind was geboren, moest Zacharias stil blijven en nadenken over de kracht van God en de belofte die Hij had gekregen.

Zacharia's laatste woorden aan Gabriël leverde hem een fysieke beperking op. Maar God is in staat om het onmogelijke te doen. Hij is niet gehinderd door de moeilijkheden of omstandigheden van deze wereld en Zijn boodschap doorbreekt iedere barrière. Hoewel de mensen in het donker zaten, kwam het Licht er aan en Hij zou ons de weg van redding laten zien.

Heb jij God gevraagd om een gebed te verhoren midden in moeilijkheden of hopeloosheid? Denk je dat er grenzen zijn aan hoe God werkt en wat Hij kan doen?