Hij Die Ons Beloofd Is

Dag 2 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Eer aan Hem Die Zijn belofte houdt 

Heb je ooit wel eens  meegemaakt dat iemand je iets beloofde en zijn belofte aan jou daarna verbrak? De betrouwbaarheid van een belofte hangt echt af van degene die de belofte maakt.

Net zoals Hij deed bij Zacharias, stuurde God Gabriël naar Maria om de belofte van een wonderbaarlijke baby aan te kondigen. Maar dit was geen antwoord op het gebed van Maria; dit was de vervulling van Gods eigen woorden.

"de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”).” Jesaja 7:14

De geboorte van Jezus was het hoogtepunt na eeuwen van beloften en profetieën. Waar over gesproken werd in Genesis was voor Maria nu werkelijkheid geworden.  De Heer had Zich aan Zijn beloften gehouden, omdat Hij trouw en waarachtig is. Haar wonderbaarlijke baby was de ware Zoon van God!

Maria reageerde op de gunst van God met geloof en lofprijs. Geloof in haar antwoord aan Gabriël: “ ‘Goed,’ zei Maria,‘ de Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik  hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd.” (Lucas 1:38) en lofprijs in de lofzang die ze schreef toen ze zich samen met Elizabeth verheugde.

Kijk heel even naar het karakter van God in haar lied. Hij is altijd goed voor mensen, die ontzag voor Hem hebben. (vers 50) Hij heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is. (vers 51) Gewone mensen zijn door Hem op een voetstuk gezet (vers 52) en Hij heeft hongerigen overladen met het goede (vers 53). God herinnerde Zich de beloften aan Abraham en zijn nageslacht en Hij hield zich aan Zijn Woord door de wereld, via Maria de uitweg van redding aan te bieden. Hij stuurde ons een Redder, Jezus Christus de Heer.

Hoe reageer jij op Gods Woord en Zijn beloften? Twijfel je of kies je voor geloof en lofprijs?

Gebed voor vandaag:

Heer, dank U wel voor Uw beloften. Ieder woord wat U gesproken heeft zal vervuld worden, omdat U trouw bent. Help mij om Uw karakter te zien en geef mij vandaag geloof om U te geloven en te reageren met lofprijs. Amen.