Hij Die Ons Beloofd Is

Dag 4 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Licht van de wereld

We hebben allemaal wel eens een vorm van duisternis mee gemaakt, of het nu lichamelijk, emotioneel, mentaal of geestelijk is. Wanneer we hulp of hoop nodig hebben, is het niet genoeg om te weten dat er ergens anders licht schijnt. We hebben het niet nodig om te weten dat er licht bestaat, we hebben het nodig dat het licht bij ons is! Te weten dat het licht dicht bij ons is, geeft ons hoop in onze persoonlijke situatie.

Het licht werkt samen met onze ogen. Zien is alleen mogelijk door de aanwezigheid   van licht. In Lucas 2 verschenen de engelen aan de herders, en werd de omgeving in een helder licht gezet (vers 9). Daarna konden de herders zien wat de engelen hadden verteld (vers 15) en prezen zij God voor wat ze hadden gehoord en gezien (vers 20).

Acht dagen later werd Jezus naar de tempel gebracht om opgedragen te worden. Simeon wachtte daar vanwege een belofte van God. Toen hij besefte dat Jezus, de Messias was gekomen, barstte hij uit in een profetisch lied: 

“Met eigen ogen heb ik de Redder gezien die U aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle volken, de roem en eer voor uw volk Israël” (Lucas 2:30-32).

Het licht van Jezus opende de ogen van Simeon om de redding te zien die God had voorbereid. Het was niet alleen voor één stad of één land; het was voor de hele wereld!

Jezus stapte uit de hemel in de duisternis van de aarde, in de vorm van een baby. De Bijbel noemt dit het ‘vlees worden’. Vanwege Zijn liefde voor ons, werd Hij mens. Zijn licht liet ons de weg naar redding zien, de weg terug naar onze Hemelse Vader. Wat een ongelofelijke uiting van geweldige liefde!

Door Jezus is God bij ons gekomen – Hij is dichtbij. Ook al voel je het  misschien niet, Hij is nu bij jou. Welk effect heeft deze waarheid op jou?

Gebed voor vandaag:

Heer, dank U voor het licht van Uw Zoon. Open mijn ogen om Uw redding te zien en te weten dat U onvoorwaardelijk van mij houdt. Geef dat ik Uw boodschap van hoop verder mag delen dan naar mijn stad en mijn land, ja naar de hele wereld. Amen.