Hij Die Ons Beloofd Is

Dag 3 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

De opgaande zon 

Iedere morgen, op de hele wereld, breekt er een nieuwe dag aan en jaagt licht de duisternis weg. Ieder land op elk continent en halfrond maakt dit moment mee! In een oogwenk gaat de nacht voorbij en begint de dag, vol met hoop en nieuwe kansen.

In Lucas 1 zong Zacharias dit profetische lied en prees hij God voor Zijn genade en voor de redding die spoedig zou komen. Ieder woord verhoogt de trouw van God, Die Zich de beloften die Hij eeuwen geleden deed herinnerde en het voor ons mogelijk maakte om gered en verlost te worden.

Johannes, de zoon waar Zacharias en Elizabeth op gehoopt en om gebeden  hadden, zou de weg vrijmaken voor Jezus. Gods genade werd uitgestort en er was hoop! Vergeving was mogelijk en redding kwam eraan.

Het lied eindigt met onze aandacht te vestigen op de dageraad, het einde van de nacht. Zacharias proclameerde: “Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht.” (Lucas 1:78b-79a)

God had een boodschap van genade voor de wereld; dit is het Goede Nieuws van het Evangelie! Zoals de opgaande zon, kwam Jezus om een eind te maken aan de duisternis. Het Licht van de wereld stond op het punt om tevoorschijn te komen, om de schaduw van de dood te overwinnen.

Jij kunt vandaag leven zonder angst, en om wat Jezus heeft gedaan, mag jij bij Hem horen en doen wat Hij zegt, je hele leven lang (vers 74-75). Het Licht heeft de duisternis verjaagd en je vrij gemaakt. Laten we samen “overal vertellen hoe goed en groot Hij is die ons geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk   licht te komen.”(1 Petrus 2:9)

Leef jij in angst of in vrijheid? Wat laat God je zien over waar jouw focus ligt en hoe het die zou kunnen veranderen?