2 Јован 1:8

2 Јован 1:8 MK2006D

Пазете се за да не го изгубите она за кое сте се труделе, туку да добиете пол­на награда.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со 2 Јован 1:8