Послушност

Послушност

2 Недели

Самиот Исус рече дека секој што го љуби ќе го почитува Неговото учење. Без разлика колку не' чини тоа лично, нашата послушност му значи на Бог. Планот за читање "Послушност" ве води низ тоа што Библијата вели за послушноста: Како да се одржува менталитет на интегритет, улога на милоста, како послушноста не' ослободува и ги благословува нашите животи, и повеќе.

Издавач

За издавачот

Над 500000 луѓе прочитале