Библиски стих на денот

March 16, 2023

А Бог на секоја благодат, Кој ве по­вика за Својата вечна слава во Исус Христос, Сам, по вашето кратко стра­дање, да ве усоврши, укрепи и направи непоколебливи.

1 Петар 5:10 (MK2006)

Прочитај 1 Петар 5:10