2 Јован 1:6

2 Јован 1:6 MK2006D

А љубовта се состои во тоа, да пос­тапуваме по Неговите заповеди. Тоа е заповедта, што ја чувте во почетокот, за да постапувате според неа
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со 2 Јован 1:6