Mateo 2:20

Mateo 2:20 CSODBL

―Náu², jon¹ dáɨn² quionh³ mí¹ziú¹³ hi³ cuánh² tɨ³ hué³² Israel, quí¹ má²cá²tsan³ bíh¹ tsá² jmɨ́¹ hnió³ jngɨh³ dáɨn².
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក