San Mateo 2:19

San Mateo 2:19 ZSRNT

Gdöd gutiëꞌ Herodes naꞌ, niꞌr buluíꞌ lahuëꞌ gbaz laꞌy naꞌ queëꞌ Xanruꞌ lahuëꞌ José lu yël bëchcál ga niꞌ zoëꞌ luyú Egipto, len rëꞌ lëꞌ
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក