San Mateo 2:14

San Mateo 2:14 ZSRNT

Niꞌr gyasëꞌ José, len niꞌ nac chdzöꞌl, bchëꞌë‑biꞌ biꞌidauꞌ naꞌ lencaꞌ xnaꞌbiꞌ, atiꞌ yjaquëꞌ luyú Egipto.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក