Mateo 1:11

Mateo 1:11 ZPONT

Josías ngok xuz Jeconías kwaan re wech xaa, mbanaka Josías leezha mloo xaa Babilonia re xey be, xaa Israel, xkyizhyo xaa nu mbe xaa xaa axta yizhyo Babilonia.
ZPONT: Wdizh kwaan nyaadno yalnaban
ចែក​រំលែក