Dei Gratia
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
EFES 5:8–17 [NLV]
JULLE LEWE WAS VROEËR NAG! NOU EGTER, DEUR JULLE VERHOUDING MET DIE HERE, IS JULLE INDERDAAD DIE ENE LIG.
LEEF DAN SOOS MENSE WIE SE LEWE VOL LIG IS. UIT DIÉ LIG KOM MOS ALLES WAT GOED EN REG EN WAAR IS. VIND UIT WATTER DINGE DIE HERE TEVREDE STEL EN MOENIE AANHOU DEELNEEM AAN DIE NUTTELOSE WERKE VAN DIE DUISTERNIS NIE.
NEE, ONTMASKER EERDER HIERDIE WERKE, WANT MENSE DOEN IN DIE GEHEIM DINGE WAT TE SKANDELIK IS VIR WOORDE.
MAAR AS DIE LIG DAAROP SKYN, WORD ALLE DINGE SE WARE KARAKTER SIGBAAR, EN ALLES WAARVAN DIE WARE KARAKTER SIGBAAR IS, IS SELF LIG. DAAROM SÊ DIE LIED:
“WORD WAKKER, JY WAT SLAAP; STAAN OP TUSSEN DIE DOOIES UIT, EN CHRISTUS SAL JOU VERLIG!”
WEES DUS BAIE VERSIGTIG HOE JULLE LEWE. MOENIE SOOS ’N DWAAS LEEF NIE, LEEF WYS! BENUT ELKE GELEENTHEID, WANT ONS LEWE IN SLEGTE TYE. MOENIE ONDEURDAG OPTREE NIE, MAAR PROBEER UITVIND WAT GOD SE WIL IS.
BEWEGING IS DIE EERSTE TREE NA WEN, SUKSES EN DIENSWERK, VERVULLING EN VRYHEID IN JOU LEWE

MATT 9:1–8 [NLV]
DAARNA SÊ HY VIR DIE VERLAMDE MAN: “STAAN OP, VAT JOU SLAAPMAT EN GAAN HUIS TOE.”
HY HET OPGESTAAN EN HUIS TOE GEGAAN. TOE DIE SKARE DIT SIEN, HET ’N EERBIEDIGE VREES OOR HULLE GEKOM EN HULLE HET GOD GEPRYS OMDAT HY AAN IEMAND ONDER DIE MENSE SOVEEL GESAG GEGEE HET.

LUK 22:46 [NLV]
HY SÊ TOE VIR HULLE: “WAAROM IS JULLE AAN DIE SLAAP? STAAN OP EN BID DAT JULLE NIE AAN VERSOEKING TOEGEE NIE.”

ONS MOET WAKKER WEES IN DONKER URE

“THERE WOULD BE NO SENSE IN SAYING YOU TRUSTED JESUS IF YOU WOULD NOT TAKE HIS ADVICE.” - C.S. LEWIS

HAND 22:8–10 [NLV]
“‘WIE IS U, MENEER?’ HET EK GEREAGEER. ‘EK IS JESUS VAN NASARET,’ HET HY MY GEANTWOORD. ‘DIT IS VIR MÝ WAT JY VERVOLG.’ DIE MENSE SAAM MET MY HET WEL DIE LIG GESIEN, MAAR NIE DIE STEM GEHOOR VAN HOM WAT MET MY PRAAT NIE.
“TOE VRA EK: ‘WAT MOET EK DOEN, HERE?’ DIE HERE SÊ TOE VIR MY: ‘STAAN OP EN GAAN DAMASKUS BINNE, EN DÁÁR SAL ALLES WAT GOD BEPAAL HET DAT JY MOET DOEN, AAN JOU MEEGEDEEL WORD.’
EN DÁÁR SAL ALLES WAT GOD BEPAAL HET DAT JY MOET DOEN, AAN JOU MEEGEDEEL WORD.

FAITH IN JESUS CHRIST IS TO LEARN HIS WAYS BY GOING AND DOING THEM, NOT TRYING TO UNDERSTAND THEM FIRST, OR DOING ANYTHING ELSE WHATEVER WITH THEM FIRST THAN OBEYING THEM.

MATT 9:9 [NLV]
TOE JESUS DAARVANDAAN VERDER GAAN, SIEN HY ’N MAN MET DIE NAAM MATTEUS BY DIE TOLHOKKIE SIT. HY SÊ TOE VIR HOM: “KOM! WORD MY DISSIPEL!” MATTEUS HET OPGESTAAN EN JESUS SE DISSIPEL GEWORD.

LOS WAARMEE JY BESIG IS EN LAAT TOE DAT DIE ROETE VAN CHRISTUS JOU AMAZE