Dei Gratia
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
MATTEUS 16:24A (NLV)
JESUS HET TOE VIR SY DISSIPELS GESÊ: “AS JULLE MY VOLGELINGE WIL WEES…

- DIS ‘N UITNODIGING
- ONGEFORSEERD
- JOU KEUSE

DIE SKRIF SÊ: “KIES LEWE; NIE DOOD NIE”

GOD SE INTENSIE…
JAKOBUS 1:17 AFR83
ELKE GOEIE GAWE EN ELKE VOLMAAKTE GESKENK KOM VAN BO. DIT KOM VAN DIE VADER WAT DIE HEMELLIGTE GESKEP HET, MAAR WAT SELF NIE SOOS HULLE VERANDER OF VERDUISTER NIE.

1 JOHANNES 4:9, 10 AFR83
9HIÉRIN IS GOD SE LIEFDE VIR ONS GEOPENBAAR: SY ENIGSTE SEUN HET HY NA DIE WÊRELD TOE GESTUUR SODAT ONS DEUR HOM DIE LEWE KAN HÊ. 10WERKLIKE LIEFDE IS DÍT: NIE DIE LIEFDE WAT ONS VIR GOD HET NIE, MAAR DIE LIEFDE WAT HY AAN ONS BEWYS HET DEUR SY SEUN TE STUUR AS VERSOENING VIR ONS SONDES

GOD SE INTENSIE TEENOOR ONS, KAN NIE MEER DUIDELIK WEES NIE.

HY HET SY SEUN GEGEE!
WAT MEER IS DAAR WAT HY NOG MOET DOEN?

IS DIE BEWYSE VAN SY HART EN LIEFDE TEENOOR MY GENOEG?

- IS SY SEUN SE HISTORIES VASGENAELDE STERFTE, GENOEG VIR MY OM MY TE LAAT GLO DAT HY MY LIEF HET EN MY TOTAAL VERSLOS HET?
- IS DIE HISTORIES VERDUIDELIKBARE OPSTANDING VAN JESUS, GENOEG BEWYS VAN SY GODHEID EN HEERSKAPPY OOR ALLES?
..OF KIES EK STEEDS: “EK WIL NIE…"
WAT ONS NOU DOEN, IS ONS KEUSE…

EK EN JY MAG SÊ: “EK WIL” OF “EK WIL NIE”

VIR DIE WAT WIL, VRA HY DIE VOLGENDE:

MATTEUS 16:24 (AFR83)
24 TOE SÊ JESUS VIR SY DISSIPELS: “AS IEMAND AGTER MY AAN WIL KOM, MOET HY HOMSELF VERLOËN, SY KRUIS OPNEEM EN MY VOLG,
25 WANT WIE SY LEWE WIL BEHOU, SAL DIT VERLOOR; MAAR WIE SY LEWE TER WILLE VAN MY VERLOOR, SAL DIT TERUGKRY.
26 WAT SAL DIT 'N MENS HELP AS HY DIE HELE WÊRELD AS WINS VERKRY MAAR SY LEWE VERLOOR, OF WAT SAL 'N MENS GEE IN RUIL VIR SY LEWE?
27 DIE SEUN VAN DIE MENS GAAN SAAM MET SY ENGELE KOM. HY SAL BEKLEE WEES MET DIESELFDE HEERLIKHEID AS SY VADER EN SAL ELKEEN VOLGENS SY DADE VERGELD
VERLOËN:
- DIS SLEGS MOONTLIK OM MYSELF TE VERLOËN, INDIEN CHRISTUS GROTER EN MEER BELANGRIK IS VIR MY, AS WAT EK VIR MYSELF IS.

NEEM OP MY KRUIS:
- DIS ONMOONLIK OM NA ‘N KRUIS TE GAAN; AS TE WARE NA MY STERFTE TE GAAN, AS DIT WAARVOOR EK MY LEWE WEGGEE NIE GROTER, BETER, MOOIER EN MEER LEWEND IS AS WAT EK TANS HET NIE.

- SY LEWE IN RUIL VIR MY LEWE, IS SOOS DIAMANTE IN RUIL VIR GLAS SKERWE
VOLG MY:
- EK KAN HOM NIE VOLG, SOLANK AS WAT EK DINK, MY PLANNE EN MY PAAIE IS BETER AS SY PLANNE EN SY PAAIE NIE.

HY SÊ:
JEREMIA 29:11 AFR20
JA, EK KEN DIE PLANNE WAT EK VIR JULLE HET,” IS DIE UITSPRAAK VAN DIE HERE. “DIT IS PLANNE VAN VOORSPOED, EN NIE TEENSPOED NIE, OM AAN JULLE 'N TOEKOMS EN HOOP TE GEE.
MATT 13:44-46 (AFR20)
44 “DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE IS SOOS 'N SKAT WAT IN DIE VELD BEGRAWE LÊ. 'N MAN HET DIT ONTDEK EN WEER TOEGEGOOI. UIT BLYDSKAP GAAN VERKOOP HY ALLES WAT HY HET EN KOOP DAARDIE GROND.
45 “VERDER IS DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE SOOS 'N HANDELAAR OP SOEK NA GOEIE PÊRELS. 46TOE HY EEN BAIE KOSBARE PÊREL VIND, HET HY GEGAAN EN ALLES WAT HY GEHAD HET, VERKOOP EN DIT GEKOOP.
DIE BELEWENIS VAN DIE BELOFTE VAN DIE KONINGKRYK VAN GOD, IS AAN DIE ANDERKANT VAN MY KEUSE OM MYSELF TE VERLOËN, MY KRUIS OP TE NEEM EN HOM TE VOLG.

CHRISTUS ALLEEN IS DIE WEG WAAROP DIE KONINGKRYK SIGBAAR EN DUIDELIK WORD.
CHRISTUS ALLEEN OPENBAAR DIE WAARHEID VAN GOD SE HART.
CHRISTUS ALLEEN IS DIE ONTDEKKING VAN DIE LEWE WAARNA ONS SMAG.

SONDER JESUS CHRISTUS IS WAARHEID, LEWE VREUGDE, HOOP ENS. NET EENVOUDIG ONDUIDELIK EN ONBEKOMBAAR.
HY NOOI ONS OM ONS SELF TE VERLOËN, ONS KRUIS OP TE NEEM EN HOM TE VOLG, NIE OM ONS TE STRAF NIE, MAAR OM ONS TE VERLOS VAN DIE SLAWERNY VAN DIE LEWE OM ONS, WAT DIE KONINGKRYKS BELEWENIS VAN GOD VAN ONS AF WEGHOU, IN DIE HIER EN NOU.

ONS KAN NOU ALREEDS DIE “VREDE WAT ALLE VERSTAND TEBOWE GAAN” BELEEF; “VREUGDE OLIE VIR TREURIGHEID”; “DANKBAARHEID IN ALLE OMSTANDIGHEDE”; “’N HOOP WAT NIE BESKAAM NIE”; ENS BELEEF AS ONS KIES OM HOM TE VOLG OP SY TERME.

SOOS JESUS GESÊ HET: “NIE MY WIL NIE, MAAR U WIL”

IS JESUS DIE “SKAT” WAARVOOR JY BEREID IS OM ALLES TE VERKOOP?

AS HY IS…
- VERLOËN JOUSELF
- NEEM JOU KRUIS DAAGLIKS OP
- VOLG HOM