Dei Gratia
Ogendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
2 KOR 10:3–6 [NLV]
ONS LEEF WEL IN ’N MENSLIKE LIGGAAM, MAAR ONS VOER DIE STRYD NIE MET MENSLIKE MIDDELE NIE. DIE WAPENS VAN ONS STRYD IS NIE MENSGEMAAK NIE, MAAR DIE KRAGTIGE GEVEGSTOERUSTING VAN GOD WAT VESTINGS KAN VERNIETIG.
DAARMEE VERNIETIG ONS DIE ARGUMENTE, ASOOK ELKE SKANS WAT TEEN DIE KENNIS VAN GOD OPGERIG WORD. ONS NEEM OOK ELKE GEDAGTE GEVANGE OM DIT AAN CHRISTUS GEHOORSAAM TE MAAK.
ONS IS OOK OORGEHAAL OM MET ELKE ONGEHOORSAAMHEID AF TE REKEN, SODRA JULLE EIE GEHOORSAAMHEID IN PLEK GEVAL HET
ONS BEWEEG IN ‘N LEEFWÊRELD WAAR GOD NET ONS HANDE EN VOETE HET OM MEE TE WERK

ROM 6:16-18 [NLV]
BESEF JULLE NIE DAT DÍT WAARVOOR ’N MENS JOU AS SLAAF BESKIKBAAR STEL, JOU BAAS WORD NIE? JY KAN DIE SONDE KIES EN DAARMEE SAAM DIE DOOD, OF JY KAN KIES OM GOD TE GEHOORSAAM EN VOLGENS SY WIL TE LEWE.
JULLE MOET VIR GOD DANKIE SÊ DAT JULLE WAT VOORHEEN SLAWE VAN DIE SONDE WAS, NOU MET JULLE HELE HART GEHOORSAAM GEWORD HET AAN DIE WARE EVANGELIE.
VERLOS VAN DIE SONDE HET JULLE NOU SLAWE GEWORD VAN JULLE NUWE BAAS, NAAMLIK DIT WAT REG IS VOOR GOD
GELOOF EN GEHOORSAAMHEID LOOP HAND AAN HAND
1 SAM 15:22–23 [NLV]
“WAT VERKIES DIE HERE: BRANDOFFERS OF GEHOORSAAMHEID?
GEHOORSAAMHEID IS BETER AS OFFERS; OM TE LUISTER IS BETER AS DIE VET VAN RAMME.
OPSTANDIGHEID IS ’N OORTREDING NET SOOS WAARSÊERY, EN HARDKOPPIGHEID IS ’N SONDE NET SOOS AFGODERY.
OMDAT JY DIE HERE SE WOORD VERWERP HET, HET HY JOU AS KONING VERWERP.”
GEHOORSAAMHEID IS OM AFHANKLIK TE LEWE
GAL 5:25–26 [NLV]
ONS LEWE DEUR DIE GEES; DAAROM MOET DIE GEES OOK ONS LEEFSTYL BEPAAL. ONS MOENIE TE VEEL VAN ONSSELF DINK.

JAK 2:20 EN 26 [NLV]
MAAR WIL JY WEET, O NIETIGE MENS, DAT DIE GELOOF SONDER DIE WERKE DOOD IS?
WANT SOOS DIE LIGGAAM SONDER GEES DOOD IS, SO IS OOK DIE GELOOF SONDER DIE WERKE DOOD.

LEEF MET ‘N PASSIE VIR DIE “JA” VIR GOD
FIL 2:13 [NLV]
HY MOET IN BELANGRIKHEID TOENEEM EN EK MOET AFNEEM.

JOH 4:34 [NLV]
JESUS ANTWOORD HULLE: “MY KOS IS OM DIE WIL TE DOEN VAN HOM WAT MY GESTUUR HET, EN OM SY WERK KLAAR TE MAAK.

FIL 2:13 [NLV]
DIS MOS GOD WAT JULLE GEWILLIG MAAK OM TE DOEN WAARVAN HY HOU, EN HY GEE JULLE OOK DIE VERMOË OM DIT TE KÁN DOEN!