Dei Gratia
DOLLEEG IS PROPVOL
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
FIL 4: 2
“EK VERMAAN VIR EUODIA EN EK VERMAAN VIR SINTIGE OM EENSGESIND TE WEES IN DIE HERE.”
...EN AL DIE MEDEWERKERSFILIPPENSE 2: 5-7
DIESELFDE GESINDHEID MOET IN JULLE WEES WAT DAAR OOK IN CHRISTUS JESUS WAS: HY WAT IN DIE GESTALTE VAN GOD WAS, HET SY BESTAAN OP GODGELYKE WYSE NIE BESKOU AS IETS WAARAAN HY HOM MOES VASKLEM NIE, MAAR HY HET HOMSELF VERNEDER DEUR DIE GESTALTE VAN 'N SLAAF AAN TE NEEM EN AAN MENSE GELYK TE WORD


EN TOE HY AS MENS VERSKYN HET, HET HY HOMSELF VERDER VERNEDER. HY WAS GEHOORSAAM TOT IN DIE DOOD, JA, DIE D AAN DIE KRUIS.


VERS 9
DAAROM HET GOD HOM OOK TOT DIE HOOGSTE EER VERHEF EN HOM DIE NAAM GEGEE WAT BO ELKE NAAM IS…


HOE LYK DIE JESUS-GESINDHEID?
VERS 3 EN 4
MOET NIKS UIT SELFSUG OF EERSUG DOEN NIE, MAAR IN NEDERIGHEID MOET DIE EEN DIE ANDER HOËR AG AS HOMSELF. JULLE MOENIE NET ELKEEN AAN SY EIE BELANGE DINK NIE, MAAR OOK AAN DIÉ VAN ANDER.
EIENSKAPPE VAN SO ‘N GESINDHEID? EIENSKAPPE VAN ‘N DIENSKNEG/SLAAF?
1. GEE REGTE PRYS
2. EK MINDER, ANDER MEER
3. GEHOORSAAM
4. BELOON
5. IDENTITEIT/LEEFWYSE