Dei Gratia
IN MY PLEK Reeks - ALTYD VEILIG
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
ROM 12:1-2 [NLV]
1. NOU WIL EK JULLE BAIE ERNSTIG VRA, BROERS EN SUSTERS: AS JULLE DINK AAN ALLES WAT GOD IN SY GROOT BARMHARTIGHEID VIR JULLE GEDOEN HET, GEE DAN JULLESELF AAN HOM AS 'N LEWENDE EN HEILIGE OFFER. DIT IS DIÉ SOORT OFFER WAARVAN HY HOU, EN WAT JULLE DIENS AAN GOD WERKLIK SINVOL MAAK.
2 MOENIE JULLE LEEFSTYL AANPAS BY DIE GEDRAGSPATRONE VAN HIERDIE WÊRELD NIE, MAAR LAAT GOD JULLE OMVORM DEURDAT HY JULLE DENKPATRONE VERNUWE. DAN SAL JULLE GOED KAN ONDERSKEI WAT HÝ WIL HÊ DAT JULLE MOET DOEN, NAAMLIK DIT WAT WERKLIK GOED EN AANVAARBAAR EN VOLMAAK IS.
OORGAWE LEI TOT ‘N VEILIGE LEWE

MATT 1:18 [NLV]
DIT IS HOE JESUS GEBORE IS: MARIA, SY MA, WAS VERLOOF AAN JOSEF. NOG VOOR HULLE GETROUD IS EN HULLE INTIEM VERKEER HET, HET DIT GEBLYK DAT SY VERWAGTEND WAS. DIE HEILIGE GEES HET DIE BABA IN HAAR VERWEK.

1 PET 1:23 [NLV]
HIERDIE WEERGEBOORTE IS NIE DEUR JULLE AARDSE OUERS BEWERK NIE, WANT DIE LEWE WAT HULLE JULLE GEGEE HET, LOOP OP DIE DOOD UIT. DIE NUWE LEWE WAT GOD GEGEE HET, IS VIR EWIG, WANT DIT KOM VAN DIE EWIGE EN LEWENDE WOORD VAN GOD

TITUS 3:5–7 [NLV]
5. HY HET ONS VERLOS, NIE OP GROND VAN IETS WAT ONS VIR ONS VRYSPRAAK GEDOEN HET NIE, MAAR OP GROND VAN SY EIE ONTFERMING. DIT HET HY GEDOEN DEUR DIE WEDERGEBOORTE WAT DIE SONDE AFWAS, EN DEUR DIE HEILIGE GEES WAT NUWE LEWE GEE.
6. GOD HET DIE HEILIGE GEES OORVLOEDIG OP ONS UITGESTORT DEUR JESUS CHRISTUS ONS VERLOSSER.
7. SO IS ONS DAN DEUR SY GENADE VRYGESPREEK EN HET ONS ERFGENAME GEWORD VAN DIE EWIGE LEWE WAT ONS VERWAG.
GEREGTIGHEID, HEILIGHEID EN SY TEENWOORDIGHEID IS NIE ‘n DOELSTELLING NIE – DIT WORD AAN ELKEEN GEGEE WAT HULLE GELOOF IN CHRISTUS PLAAS

GAL 5:22–25 [NLV]
22. DIE VRUG VAN DIE GEES, DAARTEENOOR, IS LIEFDE, VREUGDE, VREDE, GEDULD, VRIENDELIKHEID, GOEDHARTIGHEID, GETROUHEID,
23. NEDERIGHEID EN SELFBEHEERSING. TEEN SULKE DINGE HET DIE WET NIKS NIE.
24. DIÉ WAT AAN CHRISTUS JESUS BEHOORT, HET HULLE SONDIGE NATUUR MET AL SY HARTSTOGTE EN BEGEERTES GEKRUISIG.
25. ONS LEWE DEUR DIE GEES; LAAT DIE GEES NOU OOK ONS GEDRAG BEPAAL.

JOH 8:36 [NLV]
AS DIE SEUN JULLE DUS BEVRY, SAL JULLE REGTIG VRY WEES.

2 KOR 3:17 [NLV]
DIE “HERE” DUI HIER OP “DIE GEES” EN WAAR DIE GEES VAN DIE HERE IS, HEERS DAAR VRYHEID.

HEB 7:25 [NLV]
GEVOLGLIK KAN HY HULLE WAT DEUR HOM NA GOD TOE GAAN, EENS EN VIR ALTYD VERLOS. JA, HY LEEF VIR ALTYD OM HULLE SAAK VOOR GOD TE BEPLEIT!
DAAROM KAN HY OOK VOLKOME RED DIE WAT DEUR HOM TOT GOD GAAN, OMDAT HY ALTYD LEEF OM VIR HULLE IN TE TREE.

ONS IS VOLKOME GERED EN VOLKOME VRY

ONS KAN SLEGS OP TERREINE SUKKEL WAAR DIE LEUN STEEDS GROTER AS DIE WAARHEID IN JOU LEWE STAAN

GAL 5:1 [NLV]
CHRISTUS HET ONS BEVRY SODAT ONS NOU IN VRYHEID KAN LEWE. MAAK SEKER DAT JULLE VRY BLY, EN MOET NIE WEER ONDER ’N SLAWEJUK VASGEBIND WORD NIE
ROM 5:20–21 [NLV]
MAAR HOE MEER DIE SONDE GEWORD HET, HOE OORVLOEDIGER HET GOD SE GENADE GEWORD. DIE GEVOLG HIERVAN IS DAT NET SOOS DIE SONDE OOR ALMAL REGEER HET EN DIE DOOD OOR HULLE GEBRING HET, GOD SE GENADE NOU REGEER.
DIT LAAT ONS NOU AS REGVERDIGES VOOR GOD STAAN, EN LOOP UIT OP DIE EWIGE LEWE WAT ONS DEUR JESUS CHRISTUS ONS HERE SAL ONTVANG.
1 PET 3:18-22 [NNV]
18. CHRISTUS HET OOK EENMAAL VIR SONDES GELY, 'N REGVERDIGE VIR ONREGVERDIGES. DIE GEVOLG IS DAT JESUS JULLE SAAM NA GOD TOE NEEM OMDAT HY LIGGAAMLIK DOODGEMAAK, MAAR GEESTELIK LEWEND GEMAAK IS.
19. HY HET DAARNA VIR DIE GEESTE IN DIE GEVANGENIS GAAN PREEK.
20. DIT IS DIE GEESTE WAT LANK TERUG ONGEHOORSAAM GEBLY HET AAN GOD TERWYL HY IN NOAG SE TYD GEDULDIG GEWAG HET VIR DIE ARK OM KLAAR GEBOU TE WORD. NET 'N PAAR MENSE IS DIE ARK, AGT OM PRESIES TE WEES, HET DIE TOG DEUR DIE WATER OORLEEF.
21. 'N PARALLEL HIERVAN IS DIE DOOP WAT JULLE NOU RED OP GROND VAN DIE OPSTANDING VAN JESUS CHRISTUS. DIE DOOP WIL NIE DIE VUIL GOED VAN JOU LYF AS WAS NIE, MAAR SO VRA JY GOD VIR 'N SKOON EN OPREGTE GEWETE.
22. NADAT JESUS CHRISTUS HEMEL TOE IS, HET HY SY EREPLEK LANGS GOD GAAN INNEEM, BO AL DIE ENGELE, MAGTE EN KRAGTE.

KOL 2:11–12 [NLV]
TOE JULLE GEDOOP IS, IS JULLE SAAM MET CHRISTUS BEGRAWE. OMDAT JULLE ÉÉN IS MET HOM IS JULLE OOK SAAM MET HOM OPGEWEK.
JULLE GELOOF IN DIE KRAG VAN GOD HET DIT MOONTLIK GEMAAK. EN DIT IS HIERDIE SELFDE KRAG WAT JESUS UIT DIE DOOD OPGEWEK HET!
1 PET 1:18–19 [MESSAGE]
YOUR LIFE IS A JOURNEY YOU MUST TRAVEL WITH A DEEP CONSCIOUSNESS OF GOD. IT COST GOD PLENTY TO GET YOU OUT OF THAT DEAD-END, EMPTY-HEADED LIFE YOU GREW UP IN. HE PAID WITH CHRIST’S SACRED BLOOD, YOU KNOW.