Dei Gratia
IN MY PLEK Reeks - VASTE FONDASIE
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
RECAP
WEEK 1: AFGEHANDEL
- JESUS, DIE VOLMAAKTE OFFER
- JESUS IS DIE TOTALE VERVULLING VAN DIE VERWAGTE MESSIAS
- IN EN AGV CHRISTUS JESUS IS ONS TOTAAL VRYGESPREEK
- “DIE (SONDE) BOK IS NIE MEER IN DIE HUIS NIE
- ONS ONTVANG IN GELOOF SY AFGEHANDELDE WERK

WEEK 2: GENADE HET GEEN GRENSE
- DAWID SE LEWE WAS AS VOORBEELD ?VOOR GEHOU
- WAT HET HY GEDOEN OM GOD SE GENADE TE VERKRY DEUR WERKE? NIKS
- HY WORD DEUR GOD GEROEP AS KONING TERWYL HY N SKAAPWAGTER WAS
- HY ONTVANG N EWIGE KONINGS HUIS, GEGEE DEUR GOD WAT DIE BELOFTE HOU
- NA SY OORTREDINGE GRYP HY NA GOD ?SE GENADE, LIEFDE & BARMHARTIGHEID
- GENADE KOM HAAL JOU, TRANSFORMER JOU EN MAAK JOU N MAN/VROU NA DIE HART VAN GOD
VASTE FONDASIE
WEEK 3 – IN MY PLEK REEKS
WAAR BEGIN ONS STORIE?
- ONS BEGIN BY DIE BESKRYWING “HEIDENE”
- HEIDEN – OORSPRONKLIKE BESKRYWING - NIE JOOD

MET ANDER WOORDE:
- ONS IS NIE JODE
- ONS HET NIE DIE TORAH NIE
- ONS HET NIE DIE 613 REELS NIE
- GOD IS NIE ONS GOD NIE
- ONS IS NIE ISRAEL NIE
- ONS IS NIE DIE VERBONDSVOLK NIE
- ONS GAAN NIE BESNY WORD NIE
WAT IS ONS BYBELSE BESKRYWING AS HEIDENE?
JULLE WAT VÊR WAS….” – EFES 2:13

“DIE HONDE EET DIE KRUMMELS WAT VAN DIE MEESTER SE TAFEL AFVAL….” – MATT 15:27

“INGEËNT IN DIE MAK OLYF…” – ROM 11

“DIE OP DIE STRATE…” – MATT 22

AFSTAND – NIE DEEL VAN – BEHOORT NIE –NIE DEEL VAN DIE GESPREK NIE – VERGEETBAAR
CHRISTUS NOOI ONS IN…
MATT 22:8-10
8 “TOE SÊ HY VIR SY SLAWE:
‘ALLES STAAN KLAAR VIR DIE BRUILOFSFEES, MAAR DIE GENOOIDES ?WAS DIT NIE WERD NIE.
9. GAAN NOU UIT NA DIE STRAATHOEKE EN NOOI SOVEEL MENSE AS WAT JULLE TEENKOM, NA DIE BRUILOFSFEES TOE.’
10. TOE HET DAARDIE SLAWE UITGEGAAN OP DIE STRATE EN ALMAL WAT HULLE GEKRY HET, BYMEKAARGEMAAK, SLEGTES SOWEL AS GOEIES. SO HET DIE FEESSAAL VOL GASTE GEWORD
MATT 28:19, 20
19 GAAN DAN NA AL DIE NASIES TOE EN MAAK DIE MENSE MY DISSIPELS: DOOP HULLE IN DIE NAAM VAN DIE VADER EN DIE SEUN EN DIE HEILIGE GEES,
EN 20 LEER HULLE OM ALLES TE ONDERHOU WAT EK JULLE BEVEEL HET. EN ONTHOU: EK IS BY JULLE AL DIE DAE TOT DIE VOLEINDING VAN DIE WÊRELD.”
GAL 3:7, 8
7 JULLE SIEN DUS DAT DIÉ WAT GLO, KINDERS VAN ABRAHAM IS.
8 DIE SKRIF HET VOORUIT GEWEET DAT GOD OOK MENSE WAT NIE JODE? IS NIE, SOU VRYSPREEK AS HULLE GLO. DAAROM HET DIE SKRIF AL VOORHEEN DIE GOEIE NUUS VIR ABRAHAM GEBRING: “IN JOU SAL AL DIE NASIES GESEËN WORD.”
MY REDDING IS SY UITNODIGING…
MATT 22:1-14 (AFR83)
1 JESUS HET WEER IN GELYKENISSE MET DIE MENSE GEPRAAT.
2 HY HET GESÊ: “MET DIE KONINKRYK VAN DIE HEMEL GAAN DIT SOOS MET 'N KONING WAT VIR SY SEUN 'N BRUILOFSFEES VOORBEREI HET.
3 HY HET SY SLAWE UITGESTUUR OM DIE GENOOIDES NA DIE BRUILOF TE ROEP, MAAR HULLE WOU NIE KOM NIE.
4 TOE STUUR HY WEER ANDER SLAWE MET DIE OPDRAG: ‘SÊ VIR DIE GENOOIDES: DIE MAALTYD IS REG; MY BEESTE EN VETGEMAAKTE VEE IS GESLAG, EN ALLES IS GEREED. KOM NA DIE BRUILOF TOE.’
5 “MAAR DIE GENOOIDES HET HULLE NIE DAARAAN GESTEUR NIE, EN DIE EEN HET NA SY STUK GROND EN 'N ANDER EEN NA SY WERKPLEK TOE GEGAAN.
6 EN PARTY HET SY SLAWE GEGRYP EN MISHANDEL EN DOODGEMAAK.
7 DIE KONING HET KWAAD GEWORD EN SY LEËR GESTUUR OM DAARDIE MOORDENAARS DOOD TE MAAK EN HULLE STAD AAN DIE BRAND TE STEEK.
8 “TOE SÊ HY VIR SY SLAWE: ‘ALLES STAAN KLAAR VIR DIE BRUILOFSFEES, MAAR DIE GENOOIDES WAS DIT NIE WERD NIE
9 GAAN NOU UIT NA DIE STRAATHOEKE EN NOOI SOVEEL MENSE AS WAT JULLE TEENKOM, NA DIE BRUILOFSFEES
TOE
10 TOE HET DAARDIE SLAWE UITGEGAAN OP DIE STRATE EN ALMAL WAT HULLE GEKRY HET, BYMEKAARGEMAAK, SLEGTES SOWEL AS GOEIES. SO HET DIE FEESSAAL VOL GASTE GEWORD
11 “TOE DIE KONING INGAAN OM NA DIE GASTE TE KYK, SIEN HY DAAR 'N MAN WAT NIE BRUILOFSKLERE AANHET NIE,
12 EN HY SÊ VIR HOM: ‘VRIEND, HOE HET JY HIER INGEKOM SONDER BRUILOFSKLERE AAN?’ MAAR DIE MAN KON NIKS ANTWOORD NIE
13 TOE SÊ DIE KONING VIR SY DIENAARS: ‘BIND SY HANDE EN SY VOETE VAS EN GOOI HOM UIT IN DIE DIEPSTE DUISTERNIS DAARBUITE. DAAR SAL HULLE HUIL EN OP HULLE TANDE KNERS.’
14 “BAIE IS IMMERS GEROEP, MAAR MIN IS UITVERKIES.
MY REDDING IS SY UITNODIGING…
MATT 22
- GENOOIDES VERWERP DIE UITNODIGING
- ONGENOOIDES AANVAAR SY UITNODIGING

MY VASTE FONDASIE:
- HY NOOI MY (ROM 11:29)
- HY WAS MY SKOON (JES 1:18)
- HY KLEE MY (GAL 3:27)
- HY DEK N TAFEL VIR MY (PS 23)
- HY VOED MY (JOH 6:68TT 22
WAT VIND EK BY HOM?
1 DIE GEES VAN DIE HERE MY GOD HET OOR MY GEKOM;
DIE HERE HET MY GESALF
OM 'N BLYE BOODSKAP TE BRING AAN DIE MENSE IN NOOD,
HY HET MY GESTUUR OM DIÉ WAT MOEDELOOS IS, OP TE BEUR,
OM VIR DIE GEVANGENES VRYLATING AAN TE KONDIG,
VRYHEID VIR DIÉ WAT OPGESLUIT IS,
2 OM AAN TE KONDIG DAT DIE TYD GEKOM HET
WAAROP DIE HERE GENADE BETOON,
DIE DAG WAAROP ONS GOD SY VYANDE STRAF
MAAR ALMAL WAT TREUR, VERTROOS,
3 DIE DAG WAAROP HY VIR DIÉ IN SION WAT TREUR,
EER GEE IN PLAAS VAN SMART,
VREUGDE IN PLAAS VAN DROEFHEID,
BLYDSKAP IN PLAAS VAN HARTSEER.
HULLE SAL GENOEM WORD: BOME VAN REDDING.
DIE HERE HET HULLE GEPLANT OM SY ROEM TE VERMEERDER.
LUK 4:18, 19
18 “DIE GEES VAN DIE HERE IS OP MY
OMDAT HY MY GESALF HET
OM DIE EVANGELIE AAN ARMES TE VERKONDIG.
HY HET MY GESTUUR OM VRYLATING VIR GEVANGENES UIT TE ROEP EN HERSTEL VAN GESIG VIR BLINDES, OM ONDERDRUKTES IN VRYHEID UIT TE STUUR,
19 OM DIE GENADEJAAR VAN DIE HERE AAN TE KONDIG.”
VOETNOTA: JESUS STOP DIE LEES VAN JESAJA SE TEKS VOOR “DIE DAG WAAROP ONS GOD SY VYANDE STRAF”

WAAROM?: JESUS WORD DIE LOSPRYS VIR ONS ALMAL BEIDE GOED EN SLEG; JOOD OF NIE JOOD; MAN OF VROU
WAT VIND EK BY HOM?
JESAJA 61 & LUK 4
DIE IN NOOD VIND DIE BLYE BOODSKAP
DIE MOEDELOSE WORD OPGEBEUR
DIE GEVANGENE ONTVANG VRYLATING
DIE OPGESLUITE, SY VRYHEID

WAT VIND EK BY HOM?
DIE AANKONDIGING: “DIE TYD VAN GENADE IS HIER’

DIE WAT TREUR SAL VERTROOS WORD
DIE MET SMART, VIND EER
DIE DROEWIGE VIND BLYDSKAP
WAT VIND EK BY HOM?
ONS WORD GENOEM “DIE BOME VAN REDDING” – ?“DIE HERE HET HULLE GEPLANT
ONS VASTE FONDASIE
- GELOOF IN JESUS SE AFGEHANDELDE WERK
- GELOOF IN ONS VRYSPRAAK AGV JESUS CHRISTUS
- GELOOF IN JESUS SE UITNODIGING NA HEIDENE SOOS ONS, OM DEEL TE KAN WORD VAN SY VERLOSSINGS PLAN
- GELOOF DAT HY Sê DAT EK NOU KIND EN ERFGENAAM IS
- GELOOF IN SY GENADE ONBESKRYFLIK GROOT