Dei Gratia
IN MY PLEK Reeks - GENADE Het GEEN GRENSE
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
1 SAMUEL 16: 6 EN 11
TOE HULLE INKOM, HET SAMUEL VIR ELIAB GESIEN EN GEDINK: DIE GESALFDE VAN DIE HERE STAAN HIER VOOR DIE HERE.
DAAROP HET SAMUEL VIR ISAI GEVRA: “IS DIT AL JOU SEUNS DIÉ?” EN HY HET GEANTWOORD: “DIE JONGSTE IS NOG OOR, MAAR HY PAS NOU SKAPE OP.”
ANDY STANLEY
WHAT HAVE HE DONE TO DESERVE THIS HONOR? NOTHING. NOT A THING. AND APPARENTLY HIS FAMILY AGREED. THEY DIDN’T EVEN INVITE HIM TO HIS OWN CORONATION. BESIDES, A NEW KING SHOULD BE THE SON OF AN OLD KING. DAVID WASN’T EVEN FROM THE CORRECT FAMILY. YES, GOD PICKED HIM. HE PICKED HIM IN SPITE OF HIS BIRTH ORDER.
2 SAMUEL 7: 8-9 EN 16
“NOU MOET JY VIR MY DIENAAR DAWID SÊ: SO SÊ DIE HERE DIE ALMAGTIGE: EK HET JOU UIT DIE WEIVELD AGTER DIE KLEINVEE WEGGEVAT OM OOR MY VOLK ISRAEL TE HEERS. ORAL WAAR JY GEGAAN HET, WAS EK BY JOU; AL JOU VYANDE HET EK VOOR JOU OË UITGEDELG. EK HET JOU SO BEROEMD GEMAAK SOOS DIE GROTES OP DIE AARDE.
(16) JOU KONINGSHUIS EN JOU KONINGSKAP SAL VIR ALTYD VAS STAAN; JOU TROON SAL ALTYD VOORTBESTAAN.
2 SAMUEL 11: 2/3 EN 4/5
EENDAG HET HY NA SY MIDDAGSLAPIE OPGESTAAN EN OP DIE DAK VAN DIE PALEIS GAAN RONDSTAP. VAN DIE DAK AF HET HY 'N VROU SIEN BAD. SY WAS 'N BAIE MOOI VROU. DAWID HET OOR HAAR LAAT NAVRAAG DOEN, EN IEMAND HET GESÊ: “DIT IS BATSEBA DOGTER VAN ELIAM, DIE VROU VAN URIJA DIE HETIET.”
SY HET NA HOM TOE GEKOM, EN HY HET BY HAAR GESLAAP. DAARNA IS SY TERUG HUIS TOE. DIE VROU HET SWANGER GEWORD EN VIR DAWID LAAT WEET: “EK IS SWANGER.”
2 SAMUEL 11: 14
DIE VOLGENDE OGGEND HET DAWID 'N BRIEF AAN JOAB GESKRYF EN SAAM MET URIJA GESTUUR. IN DIÉ BRIEF HET HY GESKRYF: “GEE TOG AAN URIJA 'N PLEK OP DIE VOORPUNT WAAR DIE GEVEG KWAAI IS. VAL DAN TERUG SODAT HY IN DIE SLAG KAN BLY EN SNEUWEL.”
2 SAMUEL 11: 27
TOE DIE ROUTYD OOR WAS, HET DAWID HAAR NA SY HUIS TOE LAAT HAAL. SY HET SY VROU GEWORD EN VIR HOM 'N SEUN IN DIE WÊRELD GEBRING. MAAR WAT DAWID GEDOEN HET, WAS VERKEERD IN DIE OË VAN DIE HERE.
PSALM 51
...VERS 3: WEES MY GENADIG, O GOD, IN U TROUE LIEFDE, WIS MY OORTREDINGS UIT IN U GROOT BARMHARTIGHEID!


2 SAMUEL 13 –DAWID AS PA
1: TOE HET DAAR 'N DING GEBEUR. DAWID SE SEUN ABSALOM HET 'N MOOI SUSTER GEHAD MET DIE NAAM TAMAR. AMNON, 'N ANDER SEUN VAN DAWID, HET OP HAAR VERLIEF GERAAK. HY WAS SIEK VAN BEGEERTE NA SY SUSTER TAMAR……
28: ABSALOM HET SY LYFWAGTE BEVEEL: “JULLE MOET OPLET: NET AS AMNON LEKKER JOLIG RAAK VAN DIE WYN, SAL EK VIR JULLE DIE TEKEN GEE. SLAAN HOM DOOD. MOENIE BANG WEES NIE: EK GEE MOS SELF DIE BEVEL. PAK HOM. MOENIE WEIFEL NIE.”
AND SO GOD BECAME THE ULTIMATE PROMISE KEEPER TO ONE OF HISTORY’S GREATEST PROMISE BREAKERS


MATTEUS 1: 6
ISAI WAS DIE VADER VAN KONING DAWID. DAWID WAS DIE VADER VAN SALOMO BY DIE VROU VAN URIJA;...