Dei Gratia
IN MY PLEK Reeks - AFGEHANDEL
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
PHIL 3:10 AMP
[FOR MY DETERMINED PURPOSE IS] THAT I MAY KNOW HIM [THAT I MAY PROGRESSIVELY BECOME MORE DEEPLY AND INTIMATELY ACQUAINTED WITH HIM, PERCEIVING AND RECOGNIZING AND UNDERSTANDING THE WONDERS OF HIS PERSON MORE STRONGLY AND MORE CLEARLY],
KOL 2:16–17 [NLV]
MOET DUS NIE TOELAAT DAT ENIGIEMAND JULLE VEROORDEEL OOR WAT JULLE EET OF DRINK, OF OOR HOE JULLE SEKERE FEESDAE OF DIE NUWEMAANFEES OF SABBATTE VIER NIE. AL HIERDIE DINGE IS NET ’N SKADUWEE VAN DIE PERSOON WAT SOU KOM – CHRISTUS!
LEV 16 2- 3 [NLV]
DIE HERE HET VIR MOSES GESÊ: “WAARSKU JOU BROER AÄRON OM NIE SOMMER WANNEER HY WIL BY DIE ALLERHEILIGSTE PLEK AGTER DIE VOORHANGSEL IN TE GAAN NIE.
DIE STRAF HIERVOOR IS DIE DOOD. DIE DEKSEL VAN DIE ARK WAT DIE PLEK VAN VERSOENING IS, IS DAAR EN EK IS DAAR BO-OOR DIE DEKSEL VAN DIE ARK IN ’N WOLK.
“WANNEER AÄRON DIE HEILIGDOM INGAAN, MOET HY HIERDIE INSTRUKSIES VOLLEDIG NAKOM. HY MOET EERS ’N JONG BUL AS ’N SONDE-OFFER EN ’N RAM AS BRANDOFFER BRING.
VAN DIE SKEPPING AF WAS DIT GOD SE PLAN DAT DIE MENS IN SY TEENWOORDIGHEID KAN KOM STAAN

LEV 16:5 [NLV]
DIE VOLK ISRAEL MOET DAN TWEE BOKRAMME AS ’N SONDE-OFFER EN ’N RAM AS ’N BRANDOFFER VIR HOM BRING.
LEV 16:7-8 [NLV]
DAN MOET HY DIE TWEE BOKRAMME VIR DIE HERE BY DIE INGANG VAN DIE TENT VAN ONTMOETING BRING.
HY MOET DIE HEILIGE LOT WERP OM TE BEPAAL WATTER BOK VIR DIE HERE GEOFFER GAAN WORD EN WATTER EEN DIE SONDEBOK GAAN WEES.
AÄRON SAL DIE BOK WAT AS ’N SONDE-OFFER GEOFFER MOET WORD, VIR DIE HERE BRING.
LEV 16:20–22 [NLV]
WANNEER AÄRON KLAAR IS OM VERSOENING TE DOEN VIR DIE ALLERHEILIGSTE PLEK, DIE TENT VAN ONTMOETING EN DIE ALTAAR, MOET HY DIE LEWENDE BOK NADERBRING.
HY MOET ALTWEE SY HANDE OP DIE KOP VAN DIE BOK LÊ EN AL DIE SONDES EN OPSTAND VAN DIE ISRAELIETE DAAROOR BELY.
NIE ALLEEN IS JOU SONDE VERGEWE NIE MAAR JOU SKULD IS VAN JOU WEGGENEEM

DIE JOOD HET LETTERLIK GEGLO DAT GOD JOU SONDE VAN JOU KON WEGNEEM

MY SONDE WORD MY NIE NET VRYGESPREEK NIE – DIT WORD MY NIE TOEGEREKEN NIE!

EK IS VRYGEKOOP DEUR DIE BLOED VAN JESUS CHRISTUS

LEV 16:20–22 [NLV]
OP DIÉ MANIER SAL HY DIE VOLK SE SONDES OP DIE KOP VAN DIE BOK LÊ. DAN SAL HY DIE BOK DIE WOESTYN IN JAAG, GELEI DEUR IEMAND WAT GEKIES IS VIR DIE TAAK.
NADAT DIE MAN DIE BOK IN DIE WOESTYN VRYGELAAT HET, SAL DIE BOK AL DIE SONDES VAN DIE VOLK MET HOM NA ’N AFGELEË GEBIED SAAMDRA.
HEB 9:6-7 [NLV]
WAT DIE EREDIENSBEPALINGS BETREF: MET ALLES SO INGERIG, HET DIE PRIESTERS DEURENTYD IN DIE VOORSTE VERTREK VAN DIE VERBONDSTENT INGEGAAN OM HULLE DIENSTE TE VERRIG.
MAAR IN DIE AGTERSTE VERTREK, DIE ALLERHEILIGSTE, KON NET DIE HOËPRIESTER INGAAN EN DIT NET EEN KEER PER JAAR – BOONOP ALTYD MET BLOED WAT HY AAN GOD MOES OFFER VIR SY EIE SONDES SOWEL AS VIR DIE SONDES WAT DIE VOLK IN HULLE ONKUNDE BEGAAN HET.
HEB 9:11 [NLV]
EENS EN VIR ALTYD HET HY MET BLOED IN DIE ALLERHEILIGSTE INGEGAAN, MAAR NIE MET DIE BLOED VAN BOKKE EN KALWERS NIE, NEE, HY HET MET SY EIE BLOED DAAR INGEGAAN EN VIR ONS ’N EWIGE REDDING BEWERK.
HEB 9:24 [NLV]
CHRISTUS HET IMMERS TOT IN DIE HEMEL SELF INGEGAAN OM NOU AS ONS VOORSPRAAK VOOR GOD TE VERSKYN. HY HET NIE IN DIE AARDSE HEILIGDOM INGEGAAN NIE – DIT IS TOG MAAR NET ’N NAMAAKSEL VAN DIE WARE EEN


HEB 10:11 [NLV]
ONDER DIE OU VERBOND STAAN ELKE PRIESTER DAG VIR DAG OP DIENS EN BRING HY OOR EN OOR DIESELFDE OFFERS WAT TOG NOOIT DIE SONDES KAN WEGNEEM NIE.
MAAR ONS HOËPRIESTER HET VIR DIE SONDES NET EEN OFFER VIR ALLE TYE GEBRING EN DAARNA OP DIE EREPLEK AAN DIE REGTERHAND VAN GOD GAAN SIT.
HEB 10: 14 [NLV]
DEUR SY EEN OFFER HET HY AL SY MENSE VIR ALTYD VOLMAAK GEHEILIG.
IT WAS A PERFECT SACRIFICE BY A PERFECT PERSON TO PERFECT SOME VERY IMPERFECT PEOPLE.


EN NOU KAN JY MET GROOT VRYMOEDIGHEID IN GOD SE HEMELSE HEILIGDOM INGAAN - TETELESTAI