Dei Gratia
WINTER WARM MOVIE Reeks [3] - Herstel
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM

HERSTEL - Staan Altyd Op

DISCLAIMER:
- DG PREEK NIE PRO OF TEEN “MOVIES” NIE
- ONS GEBRUIK HIERDIE REEKS AS N AANHAK PUNT OM KONINGKRYKS BEGINSELS TE KOMMUNIKEER
- DG PREEK DIE BOODSKAP VAN JESUS CHRISTUS


IS DIT “DIE” WAARHEID OF IS HIERDIE, MY GEVOEL “SE” WAARHEID?


DIS MAKLIK OM “MY GEVOEL”, “DIE WAARHEID” TE MAAK


Quote van Matrix:
“What is the matrix? IT IS THE WORLD THAT HAS BEEN PULLED OVER YOUR EYES TO BLIND YOU FROM THE TRUTH”

Quote van Matrix:
What is the truth? THE TRUTH IS, YOU ARE A SLAVE”
DIS CHALLENGING OM TE HOOR DAT ONS “SLAWE IS, VERBLIND DEUR DIE VERWARRING VAN DIE LEWE, MAAR EK HET GOEIE NUUS…


JESAJA 61:1, 2
1. DIE GEES VAN DIE OPPERMAGTIGE HERE HET OP MY GEKOM. DIE HERE HET MY GESALF OM GOEIE NUUS TE BRING VIR ARM MENSE. HY HET MY GESTUUR OM DIÉ WAT HARTSEER IS, TE TROOS, OM VIR DIE GEVANGENES VRYHEID AAN TE KONDIG, EN VRYLATING VIR DIÉ IN DIE TRONK;
2. OM DIE GENADEJAAR VAN DIE HERE AAN TE KONDIG….
LUKAS 4:14-19 NLV
JESUS SE TUISDORP VERWERP HOM
14. HIERNA HET JESUS, GEVUL MET DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES, NA GALILEA TERUGGEGAAN. HY HET DEUR DIE HELE OMGEWING BEKEND GEWORD.
15. HY HET IN HULLE SINAGOGES GELEER EN IS DEUR ALMAL GEPRYS.
16. TOE HY KOM IN SY TUISDORP NASARET WAAR HY GROOTGEWORD HET, HET HY SOOS GEWOONLIK OP DIE SABBAT NA DIE SINAGOGE GEGAAN EN OPGESTAAN OM DIE SKRIF TE LEES.
17. DIE BOEKROL WAT JESAJA DIE PROFEET BEVAT, IS AAN HOM GEGEE EN HY HET DIT OOPGEROL TOT BY DIE PLEK WAAR DIT SÊ:
18. “DIE GEES VAN DIE HERE IS OP MY OMDAT HY MY AANGESTEL HET OM DIE GOEIE NUUS VIR DIE ARMES AAN TE KONDIG.
HY HET MY GESTUUR OM AAN TE KONDIG
DAT GEVANGENES VRYGELAAT SAL WORD, DAT BLINDES SAL SIEN,
DAT ONDERDRUKTES BEVRY SAL WORD VAN HULLE VERDRUKKERS,
19. EN DAT DIE TYD VAN DIE HERE SE GOEDHEID GEKOM HET.”
20. HY HET DIE BOEKROL OPGEROL, DIT AAN DIE AMPTENAAR TERUGGEGEE EN GAAN SIT. ALMAL IN DIE SINAGOGE HET STIP NA HOM GEKYK.
21. TOE SÊ HY: “HIERDIE SKRIF IS VANDAG BEWAARHEID ONDERWYL JULLE DAARNA GELUISTER HET!”
AS JESUS GEKOM HET OM ONS “VRY TE LAAT” UIT ONS GEVANGENES, DAN IS ONS MOS SLAWE IN GEVANGENESKAP?

SLAWE VAN WAT:
- ONS EMOSIES
- ONS VRESE
- DIE TOEKOMS
- GELD
- OPINIES ENS…


WAT MOET ONS NOU DOEN?
- ERKEN JOU SITUASIE
- ERKEN DAT JY ‘N GEVANGENE IS
- ERKEN DAT JY ‘N SLAAF IS
- ERKEN DAT JY DIE VERLOSSER/MESSIAS NODIG HET


WAT IS GOD SE WAARHEID OOR JOU SITUASIE EN JOU LEWE?

JER. 29:11-14a
11. EK WEET WAT EK VIR JULLE BEPLAN HET,” SÊ DIE HERE. “EK BEPLAN VOORSPOED VIR JULLE, NIE TEËSPOED NIE. EK WIL HÊ DAT JULLE HOOP VIR DIE TOEKOMS MOET HÊ.
12. JULLE SAL NA MY ROEP EN BID, EN EK SAL NA JULLE LUISTER.
13. AS JULLE HEELHARTIG NA MY SOEK, SAL JULLE MY VIND.
14. JULLE SAL MY TOEGANKLIK VIND,” SÊ DIE HERE. “EK SAL JULLE UIT GEVANGENSKAP LAAT TERUGKEER
FIL 4:12, 13
12. EK WEET WAT DIT IS OM BOOMSKRAAP TE LEWE, EN EK WEET WAT DIT IS OM OORVLOED TE HÊ. EK HET LEWENSERVARING OPGEDOEN VIR ALLE OMSTANDIGHEDE, VIR WANNEER EK GENOEG HET OM TE EET ÉN WANNEER EK HONGER IS, VIR OORVLOED ÉN TEKORT.
13. EK KAN ALLES DOEN DEUR HOM WAT MY KRAG GEE.


HAB 3:17-19
17. SELFS AL SAL DIE VYEBOME NIE BOT NIE EN DIE WINGERD SONDER DRUIWE STAAN, AL HET DIE OLYFOES MISLUK, EN LEWER DIE LANDERYE NIKS OP NIE, AL VERGAAN DIE KLEINVEE IN DIE VELD EN IS DIE BEESKRALE LEEG;
18. TOG, TEN SPYTE VAN ALLES, SAL EK MY VERBLY IN DIE HERE! EK SAL JUIG OOR GOD WAT MY VERLOS!
19. DIE OPPERMAGTIGE HERE IS MY KRAG! HY MAAK MY VOETE SOOS DIÉ VAN ’N RIBBOK; OP HOË PLEKKE LAAT HY MY VEILIG LOOP.
2 KOR 5:17-19
16. VAN NOU AF BEOORDEEL ONS NIEMAND MEER VOLGENS ’N MENSLIKE MAATSTAF NIE. AL HET ONS CHRISTUS OOK VROEËR VOLGENS ’N MENSLIKE MAATSTAF BEOORDEEL, OORDEEL ONS NOU HEELTEMAL ANDERS OOR HOM.
17. DAAROM – IEMAND WAT AAN CHRISTUS VERBIND IS, IS ’N NUWE SKEPPING. DIE OU DINGE IS VERBY, KYK, DIE NUWE IS HIER!
18. HIERDIE HELE NUWE WERKLIKHEID KOM VAN GOD AF, WAT ONS DEUR CHRISTUS MET HOMSELF VERSOEN EN AAN ONS DIE BEDIENING VAN DIE VERSOENING GEGEE HET.
19. DIE BOODSKAP VAN VERSOENING BESTAAN DAARIN DAT GOD DEUR CHRISTUS DIE WÊRELD MET HOMSELF VERSOEN HET EN NIE DIE MENSE SE OORTREDINGS TEEN HULLE HOU NIE. HIERDIE BOODSKAP VAN DIE VERSOENING HET HY AAN ONS OPGEDRA OM TE GAAN VERKONDIG
MAT 7:7-11
7. “HOU AAN MET VRA EN GOD SAL VIR JULLE GEE. HOU AAN MET SOEK EN JULLE SAL KRY. HOU AAN KLOP EN GOD SAL DIE DEUR VIR JULLE OOPMAAK.
8. ELKEEN WAT SO VOLHARDEND VRA, ONTVANG; EN WIE AANHOU SOEK, KRY; EN VIR ELKEEN WAT AANHOU KLOP, SAL GOD OOPMAAK.
9. JULLE AS OUERS SAL TOG NIE VIR JULLE KINDERS AS HULLE BROOD VRA, KLIPPE GEE NIE.
10. OF AS HULLE VIS VRA, VIR HULLE SLANGE GEE NIE.
11. AS SONDIGE MENSE SOOS JULLE DAN GOED WEET OM GOEIE DINGE AAN JULLE KINDERS TE GEE, HOEVEEL TE MEER SAL JULLE HEMELSE VADER GOEIE DINGE GEE AAN HULLE WAT DIT VAN HOM VRA!”
ROM 8:35-39
35. KAN ENIGIETS ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI? SAL DINGE SOOS LYDING OF BENOUDHEID OF VERVOLGING, HONGER OF KOUE, OF GEVAAR OF DOODSDREIGING DIT REGKRY
36. SELFS DIE SKRIF VERKLAAR TOG:
“OM U ONTWIL BEDREIG DIE DOOD ONS DIE HELE DAG
EN WORD ONS AS SLAGSKAPE BESKOU.
37. TOG IS ONS TEN SPYTE VAN AL HIERDIE DINGE BESIG OM ’N KLINKENDE OORWINNING TE BEHAAL – DEUR CHRISTUS WAT SY LIEFDE SO DUIDELIK AAN ONS BEWYS HET.
38. EEN DING WEET EK VAS EN SEKER: NIKS KAN ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI NIE. NIE DOOD OF LEWE OF ENGELE OF DUIWELSE MAGTE NIE; NIE ONS VREES VIR VANDAG OF ONS KOMMER OOR MÔRE NIE; OOK NIE BO-AARDSE MAGTE NIE.
39. JA, HOEGENAAMD NIKS DAARBO OF ONDER IN DIE DIEPTES OF ELDERS IN DIE SKEPPING SAL ONS OOIT KAN SKEI VAN DIE LIEFDE WAT GOD IN CHRISTUS JESUS ONS HERE VIR ONS HET NIE.
JY MAG DALK NIE ALLES VANDAG, FISIES BELEEF NIE, MAAR HY Sê:

JES 55:11
11. NET SO IS DIT MET DIE WOORD WAT UIT MY MOND KOM: DIT SAL NIE LEEG NA MY TOE TERUGKEER NIE, MAAR DIT SAL DOEN WAT EK VERWAG EN DIE DOEL BEREIK WAARVOOR EK DIT GESTUUR HET.


"INSANITY IS DOING THE SAME THING OVER AND OVER AGAIN AND EXPECTING DIFFERENT RESULTS." — NOT ALBERT EINSTEIN (RITA MAE BROWN – MYSTERY NOVALEST, 1983 IN BOOK “SUDDEN DEATH”)


JOH 14:10 (NLV)
10. GLO JY DAN NIE DAT EK IN ’N HEGTE VERHOUDING MET DIE VADER LEEF EN HY MET MY NIE? DIE GEDAGTES WAT EK MET JULLE DEEL, KOM NIE UIT MYSELF NIE, MAAR DIT KOM VAN DIE VADER WAT IN MY BLY EN DEUR MY SY WERKE UITVOER.


JOH 14:10 (83 AFRIKAANS)
10. GLO JY NIE DAT EK IN DIE VADER IS EN DIE VADER IN MY NIE? DIE WOORDE WAT EK MET JULLE PRAAT, PRAAT EK NIE UIT MY EIE NIE; MAAR DIT KOM VAN DIE VADER WAT IN MY BLY EN SY WERKE DOEN.


- AS EK DIE VADER SE GEDAGTES TOELAAT OM MY GEDAGTES TE WORD…
- AS EK DIE VADER SE WOORDE TOELAAT OM MY WOORDE TE WORD…
- DAN KAN EK DIE VERVULLING VAN GOD SE BELOFTES BELEEF IN MY LEWE IN DIE “HIER EN NOU”


HY IS DIE WEG –
AANVAAR HOM AS JOU PAD WAAROP JY MOET WANDEL EN GENIET DIE “JOURNEY” SAAM MET HOM AS JOU PAD, JOURNEY EN UITBESTEMMINGHY IS DIE WAARHEID –
GEEN ANDER OPINIE, SELFS JOU EIE TEL NIE. BOU OP HOM, BOU OP WAT HY SÊ; HY ALLEEN IS DIE WAARHEID


HY IS DIE LEWE –
VIND JOU ASEMHALING IN HOM EN HOM ALLEEN. HY IS DIE BEGIN, DIE MIDDEL EN DIE EWIGE EINDE VAN LEWE
DIE BLOU PILLETJIE –
JOU EIE WOORDE EN LEWE VAN PYN, SEER EN HERHALING VAN DIE VERLEDE

DIE ROOI PIL –
HY IS MY GEDAGTES, HY IS MY BEWOORDING, HY IS DIE VOLEINDING VAN MY GELOOF EN LEWE…