Dei Gratia
WINTER WARM MOVIE Reeks [2] - Die Lewe Gebeur
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM

DIE LEWE GEBEUR - Wees reg vir die Gebeurtenisse van die Lewe

LEWENS GEBEURTENISSE DEFINIEER JOU NIE

ROEP UIT, DAT JOU SIEL SAL WAKKER WORD VIR DIE EEN WAT IN JOU IS

JOH 16:33 [NLV]
“DIT SÊ EK VIR JULLE, SODAT JULLE VREDE KAN VIND IN MY. IN DIE WÊRELD SAL JULLE DIT MOEILIK HÊ; MAAR HOU MOED: EK HET DIE WÊRELD KLAAR OORWIN.”

JOH 8:44 [NLV]
DIE DUIWEL WAS 'N MENSEMOORDENAAR VAN DIE BEGIN AF EN STAAN NIE IN DIE WAARHEID NIE, OMDAT DAAR IN HOM GEEN WAARHEID IS NIE. WANNEER HY LEUENTAAL PRAAT, PRAAT HY UIT SY EIE, OMDAT HY 'N LEUENAAR IS EN DIE VADER DAARVAN
1 PET 5:8–10 [NLV]
8 WEES NUGTER, WEES WAKKER! JULLE VYAND, DIE DUIWEL, LOOP ROND SOOS ’N BRULLENDE LEEU, OP SOEK NA IEMAND OM TE VERSLIND.
9 BLY STANDVASTIG IN DIE GELOOF EN STAAN HOM TEË. EN MOENIE VERGEET NIE: DWARSDEUR DIE WÊRELD MOET JULLE MEDEGELOWIGES DIESELFDE SOORT LYDING VERDUUR.
10 GOD WAT ALLE GENADE GEE EN WAT JULLE GEROEP HET OM IN CHRISTUS JESUS DEEL TE HÊ AAN SY EWIGE HEERLIKHEID, SAL JULLE, NADAT JULLE ’N KORT TYDJIE GELY HET, SELF WEER OPRIG EN JULLE MOEDIG, STERK EN STANDVASTIG MAAK

WANNEER ONS BESEF DAT DIE LEWE SOMS HARD IS, BEGIN ONS GROEI.

2 KOR 11:24–28 [NLV]
24 VYF MAAL HET EK VAN DIE JODE ONTVANG VEERTIG HOUE OP EEN NA.
25 DRIE MAAL IS EK MET STOKKE GESLAAN, EEN MAAL IS EK GESTENIG, DRIE MAAL HET EK SKIPBREUK GELY, ’N NAG EN ’N DAG HET EK OP DIE DIEPWATER DEURGEBRING —
26 DIKWELS OP REIS, IN GEVARE VAN RIVIERE, IN GEVARE VAN ROWERS, IN GEVARE VAN MY VOLK, IN GEVARE VAN DIE HEIDENE, IN GEVARE IN DIE STAD, IN GEVARE IN DIE WOESTYN, IN GEVARE OP SEE, IN GEVARE ONDER VALSE BROEDERS;
27 IN ARBEID EN MOEITE, IN SLAPELOSE NAGTE DIKWELS, IN HONGER EN DORS, DIKWELS SONDER ETE, IN KOUE EN NAAKTHEID.
28 BEHALWE DIT ALLES MY DAAGLIKSE BEKOMMERNIS, DIE SORG VIR AL DIE GEMEENTES.
ROM 8:35–39 [NLV]
35 WIE SAL ONS SKEI VAN DIE LIEFDE VAN CHRISTUS—VERDRUKKING OF BENOUDHEID OF VERVOLGING OF HONGER OF NAAKTHEID OF GEVAAR OF SWAARD?
36 SOOS GESKRYWE IS: OM U ONTWIL WORD ONS DIE HELE DAG GEDOOD, ONS IS GEREKEN AS SLAGSKAPE.
37 MAAR IN AL HIERDIE DINGE IS ONS MEER AS OORWINNAARS DEUR HOM WAT ONS LIEFGEHAD HET.
38 WANT EK IS VERSEKERD DAT GEEN DOOD OF LEWE OF ENGELE OF OWERHEDE OF MAGTE OF TEENWOORDIGE OF TOEKOMENDE DINGE
39 OF HOOGTE OF DIEPTE OF ENIGE ANDER SKEPSEL ONS SAL KAN SKEI VAN DIE LIEFDE VAN GOD WAT DAAR IN CHRISTUS JESUS, ONSE HERE, IS NIE.
“WE CANNOT LIVE DEEPLY AND PASSIONATELY, OR RISK GREATLY AND NEVER KNOW FAILURE OR DISAPPOINTMENT.”

JAK 4:7,8 EN 10 [NLV]
7 ONDERWERP JULLE DAN AAN GOD. STAAN DIE DUIWEL TEË EN HY SAL VAN JULLE AF WEGVLUG.
8 NADER TOT GOD EN HY SAL TOT JULLE NADER. WAS JULLE HANDE, SONDAARS, EN REINIG JULLE HARTE, HUIGELAARS.
10 ONDERWERP JULLE IN NEDERIGHEID VOOR DIE HERE, EN HY SAL JULLE VERHOOG.
MATT 4:4 [NLV]
MAAR HY ANTWOORD: “DAAR STAAN GESKRYWE”

MARK 4:37–41 [NLV]
37 SKIELIK HET DAAR ’N GROOT STORM LOSGEBARS, EN DIE GOLWE HET IN DIE SKUIT GESLAAN, SODAT DIE SKUIT AL BEGIN VOL WORD HET.
38 JESUS HET OP DIE BANK IN DIE AGTERSTEWE GELÊ EN SLAAP. HULLE MAAK HOM TOE WAKKER EN SÊ VIR HOM: “MENEER, GEE U DAN NIE OM DAT ONS VERGAAN NIE?”
39 TOE STAAN HY OP, BESTRAF DIE WIND EN SÊ VIR DIE SEE: “HOU OP! BEDAAR!” DIE WIND HET GAAN LÊ EN DAAR HET ’N GROOT STILTE GEKOM.
40 TOE SÊ HY VIR HULLE: “WAAROM IS JULLE BANG? HET JULLE DAN NIE GELOOF NIE?”
41 HULLE IS MET GROOT ONTSAG VERVUL EN HET VIR MEKAAR GESÊ: “WIE KAN HY TOG WEES DAT SELFS DIE WIND EN DIE SEE HOM GEHOORSAAM”