Dei Gratia
WINTER WARM MOVIE REEKS [1] - Die Lewe Buite Beheer
Ogendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM

DIE LEWE BUITE BEHEER - Moenie Alleen Loop Nie

PREDIKER 4:9–12 [NLV]
TWEE IS BETER AS EEN. SAAM BEREIK HULLE MEER. AS EEN MENS VAL, KAN SY VRIEND HOM OPHELP.
MAAR AS EEN VAL WAT ALLEEN IS, IS DAAR NIEMAND OM HOM OP TE HELP NIE.
AS TWEE LANGS MEKAAR SLAAP, WORD HULLE WARM.
MAAR HOE KAN EEN WAT ALLEEN IS, WARM WORD?
EN AS IEMAND DIE EEN AANVAL, SAL DIE TWEE WEERSTAND BIED.
’N DRIEDUBBELE TOU BREEK NIE MAKLIK NIE.
DIE LEWE IS ALTYD MOEILIK AS MENS DIT ALLEEN MOET HANTEER.

PREDIKER 18:1 [NLV]
HY WAT HOM AFSKEI, SOEK SY EIE BEGEERTE; HY BESTRY ALLES WAT WAARLIK TOT VOORDEEL STREK.

WANNEER ONS DEUR DONKER TYE GAAN HET DIE GEMIDDELDE MENS DIE NATUURLIKE GENEIGDHEID OM SELFGESENTREERD TE RAAK

ONS IS NIE GEMAAK OM ALLEEN TE STAP NIE

1 PET 5:8–9
WEES VERSIGTIG! PAS OP VIR DIE DUIWEL SE AANVALLE. HY IS JULLE GROOT VYAND. HY LOOP ROND SOOS ’N BRULLENDE LEEU, OP SOEK NA IEMAND OM TE VERSLIND. HÓM MOET JULLE TEENSTAAN DEUR STANDVASTIG IN JULLE GELOOF TE BLY.
JULLE WEET MOS: DWARSDEUR DIE WÊRELD VERDUUR LEDE VAN GOD SE GESIN DIESELFDE SOORT LYDING
DIE VYAND SAL JOU ALTYD PROBEER MISLEI DAT JY IN DIE GEVEG MOET INGAAN

MATT 18:19–20 [NLV]
WEER SÊ EK VIR JULLE: AS TWEE VAN JULLE SAAMSTEM OP DIE AARDE OOR ENIGE SAAK WAT HULLE MAG VRA, DIT SAL HULLE TEN DEEL VAL VAN MY VADER WAT IN DIE HEMELE IS.
WANT WAAR TWEE OF DRIE IN MY NAAM VERGADER, DAAR IS EK IN HUL MIDDE.
KAN DIT WEES DAT JY NIE OM JOU GEKYK HET VIR AANMOEDIGING EN ONDERSTEUNING NIE?

“WANT TO GO FAST, GO ALONE; IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER; IF YOU WANT TO GO FAR FAST, GO TRIBE.”

WHEN YOU WALK THROUGH A STORM, HOLD YOUR HEAD UP HIGH AND DON’T BE AFRAID OF THE DARK. AT THE END OF THE STORM, THERE’S A GOLDEN SKY, AND THE SWEET SILVER SONG OF A LARK.
WALK ON THROUGH THE WIND; WALK ON THROUGH THE RAIN, THOUGH YOUR DREAMS BE TOSSED AND BLOWN…WALK ON; WALK ON, WITH HOPE IN YOUR HEART, AND YOU’LL NEVER WALK ALONE; YOU’LL NEVER WALK ALONE.
1 PET 5:9-10 [NLV]
IN SY ONVERDIENDE GOEDHEID HET GOD JULLE GEROEP OM IN CHRISTUS DEEL TE HÊ AAN SY EWIGE HEERLIKHEID.
NADAT JULLE ’N KORT TYDJIE SWAARGEKRY HET, SAL HY JULLE SELF WEER HERSTEL; HY SAL JULLE MOEDIG, STERK EN STANDVASTIG MAAK.