Dei Gratia
VERGROOT - Geloof
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
ONS MOET OORGAAN TOT AKSIE IN GELOOF

JAK 2:20–22 [NLV]
JOU DWAAS! WANNEER GAAN JY EENDAG BESEF DAT GELOOF WAT NIE DADE WORD NIE, NUTTELOOS IS?. ONS VOORVADER ABRAHAM SE GELOOF HET DADE GEWORD: HY HET SY SEUN ISAK OP DIE ALTAAR GELÊ EN GEVOLGLIK HET GOD HOM VRYGESPREEK
JY SIEN DUS DAT HY GOD SÓ VERTROU HET DAT HY BEREID WAS OM TE DOEN WAT GOD VRA. SY GELOOF HET DUS EERS VOLWASSENHEID BEREIK TOE DIT DADE GEWORD HET.
HEB 11:8 [NLV]
OMDAT HY GEGLO HET, HET ABRAHAM, TOE GOD HOM GEROEP HET, GEHOORSAAM WEGGETREK NA DIE LAND WAT GOD VIR HOM AS ’N ERFDEEL SOU GEE. HY HET WEGGETREK SONDER OM TE WEET WAAR HY SOU BELAND.

MARK 6:35-37 [DB]
“DIT HET LATER BEGIN SKEMER RAAK. ONS IS SO VER VAN WINKELS AF EN KYK HOE LAAT IS DIT AL. ?DINK U NIE DIT IS ’N GOEIE PLAN OM DIE MENSE TE VRA OM GOU BY DIE WINKELTJIES IN DIE OMGEWING VIR HULLE IETS TE GAAN KRY OM TE EET NIE?”
“NEE WAT,” SÊ JESUS. “GEE JULLE SOMMER VIR HULLE IETS OM TE EET.” “OM VIR HIERDIE KLOMP MENSE KOS TE GEE SAL ’N FORTUIN KOS, SOWAT AGT MAANDE SE SALARIS.”
JESUS GEE AAN SY DISSIPELS ‘N GELEENTHEID OM DEEL VAN ‘N WONDERWERK TE WEES

ERKEN DAT JY ’N PROBLEEM HET WAT JY NIE SELF KAN OPLOS NIE

ONS GEE VIR GOD DIE BIETJIE WAT ONS REEDS HET


MARK 6:38 [NLV]
HY SÊ TOE VIR HULLE: “HOEVEEL BROOD HET JULLE? GAAN VIND UIT.”TOE HULLE DIT VASGESTEL HET, SÊ HULLE: “VYF BRODE EN TWEE VISSE.
JOHN 6:6 [NIV]
“JESUS ASKED THIS ONLY TO TEST THEM, FOR HE ALREADY HAD IN MIND WHAT HE WAS GOING TO DO.”
GOD WEET WAT DIE ANTWOORD IS NOG VOORDAT EK WEET DAT DAAR ’N PROBLEEM IS.

SIT DIT ALLES IN JESUS SE HANDE

MARK 6:42 [NLV]
HULLE HET ALMAL GEËET TOTDAT HULLE GENOEG GEHAD HET
VERWAG DAT GOD DIT SAL VERMENIGVULDIG.

MARK 6:43-44 [NLV]
HULLE HET ALMAL GEËET TOTDAT HULLE GENOEG GEHAD HET. LATER HET HULLE TWAALF MANDJIES VOL OORSKIETBROOD EN -VIS OPGETEL. ’N VOLLE 5 000 MANS HET VAN DAARDIE VYF BRODE GEËET!
WAT EK OOK AL GEE VIR GOD, HY GEE ALTYD MEER VIR MY TERUG.


GOD HOU DAARVAN OM WONDERWERKE DEUR MENSE TE DOEN. NIE ONAFHANKLIK VAN MENSE NIE.

WANNEER DIE DIEPTE VAN JOU NOOD MET DIE DIEPTE VAN GOD SE VOLHEID ONTMOED VIND ‘N WONDERLIKE WONDER PLAAS