Dei Gratia
VERGROOT - Droom
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
MARTIN LUTHER KING (AUGUSTUS 1963)
I HAVE A DREAM THAT ONE DAY OUT IN THE RED HILLS OF GEORGIA THE SONS OF FORMER SLAVES AND THE SONS OF FORMER SLAVEOWNERS WILL BE ABLE TO SIT DOWN TOGETHER AT THE TABLE OF BROTHERHOOD.
I HAVE A DREAM THAT ONE DAY EVEN THE STATE OF MISSISSIPPI, A STATE SWELTERING WITH THE HEAT OF OPPRESSION, WILL BE TRANSFORMED INTO AN OASIS OF FREEDOM AND JUSTICE.
I HAVE A DREAM THAT MY FOUR LITTLE CHILDREN WILL ONE DAY LIVE IN A NATION WHERE THEY WILL NOT BE JUDGED BY THE COLOR OF THEIR SKIN BUT BY THEIR CHARACTER. I HAVE A DREAM TODAY.
ABBA - I HAVE A DREAM
I HAVE A DREAM, A SONG TO SING
TO HELP ME COPE, WITH ANYTHING
IF YOU SEE THE WONDER, OF A FAIRY TALE
YOU CAN TAKE THE FUTURE, EVEN IF YOU FAIL.

I HAVE A DREAM, A FANTASY
TO HELP ME THROUGH, REALITY
AND MY DESTINATION, MAKES IT WORTH THE WHILE
PUSHIN' THROUGH THE DARKNESS,
STILL ANOTHER MILE.
GENESIS 41: 41-42 (DIE EINDE)
DIE FARAO HET VERDER NOG VIR JOSEF GESÊ: “KYK, EK STEL JOU AAN OOR DIE HELE EGIPTE.” TOE HAAL DIE FARAO SY SEËLRING AF EN STEEK DIT AAN JOSEF SE VINGER. DIE FARAO HET VIR JOSEF LINNEKLERE LAAT AANTREK EN 'N GOUE KETTING OM SY NEK GEHANG.
WAAR HET DIT BEGIN? GENESIS 37: 5-6
OP 'N KEER HET JOSEF GEDROOM EN DIT VIR SY BROERS VERTEL. DAARNA WAS HULLE AFKEER VAN HOM NOG GROTER. HY HET VIR HULLE GESÊ: “LUISTER NA DIE DROOM WAT EK GEHAD HET. ONS WAS OP DIE LAND BESIG OM GERWE TE BIND…

JOHN MAXWELL
DREAMS REQUIRE DOWN PAYMENTS. DREAMS ARE FREE, BUT THE JOURNEY ISN’T. THERE IS A PRICE TO PAY. WHEN YOU FIND YOUR WHY YOU’LL FIND YOUR WAY. MANY PEOPLE START; FEW PEOPLE FINISH
NEHEMIA 6: 15 (DIE EINDE)
DIE MUUR IS VOLTOOI OP DIE VYF EN TWINTIGSTE VAN DIE MAAND ELUL, BINNE TWEE EN VYFTIG DAE.

WAAR HET DIT BEGIN? NEHEMIA 1: 3
“DIE BALLINGE WAT TERUGGEGAAN HET, BELEEF DAAR IN DIE PROVINSIE JUDA GROOT ELLENDE EN SMAAD. DIE MUUR VAN JERUSALEM LÊ OM, EN DIE STADSPOORTE IS VERBRAND.”

NEHEMIA 2: 5
“AS DIE KONING DIT GOEDVIND, AS U DIENAAR OP U GOEDGESINDHEID MAG REKEN, STUUR MY NA JUDA TOE, NA DIE STAD WAAR MY VOORVADERS BEGRAWE IS, SODAT EK DIE STAD KAN HERBOU.”

ENIGE TEENKANTING?
NEHEMIA 4:1 TOE SANBALLAT HOOR ONS BOU DIE MUUR, WAS HY WOEDEND. HY HET MET GROOT ERGERNIS SMALEND TEEN DIE JUDEËRS UITGEVAAR.

NEHEMIA 4:16 VAN DAARDIE DAG AF WAS EEN HELFTE VAN MY MANNE AAN DIE WERK EN HET DIE ANDER HELFTE DIE SPIESE, SKILDE, PYLE EN BOË EN HARNASSE GEREED GEHOU.
SUSANNE BIRO
IF I COULD IMPART ONE IDEA THAT WOULD HAVE THE GREATEST POTENTIAL TO ADVANCE YOU AND YOUR FUTURE SUCCESS, IT WOULD BE THIS: MASTER THE ABILITY TO DREAM. PERHAPS IT SOUNDS EASY. IT ISN’T. THE ABILITY TO DREAM IS A DISCIPLINE, AND IT IS ONE THAT FEW OF US ARE ACTUALLY GOOD AT DOING WELL OR CONSISTENTLY.
WAT BEDOEL SY MET DROOM?
- THE ABILITY TO FOCUS YOUR THOUGHTS ON IDEAS THAT GIVE YOU ENERGY.
- DREAMING IS THE ABILITY TO SEE IN YOUR MIND’S EYE A POSITIVE FUTURE
EN DIE KERK?
- DROOM WAARVAN EN WAAROOR?

WALT DISNEY
DISNEYLAND WILL NEVER BE COMPLETED. IT WILL CONTINUE TO GROW AS LONG AS THERE IS IMAGINATION LEFT IN THE WORLD.

DEI GRATIA, PIERRE VAN RYNEVELD, PRETORIA
- DEI GRATIA WILL NEVER BE COMPLETED. IT WILL CONTINUE TO GROW AS LONG AS THERE ARE SOULS TO REACH.